Đang xử lí...

Thông báo danh sách sinh viên chia đợt dự lễ tốt nghiệp tháng 7/2020

 

Địa điểm : Hội trường A116 – 59C Nguyễn Đình Chiểu P.6, Q.3

 

TT

 

Khoa

Ngành/

C.ngành

Khóa – Hệ

Lưu ý về thời gian

Ghi chú

1

Kế toán

Kế toán

Thứ Hai,

20/7/2020

-K.42 đại trà

-Các khóa

 còn lại

hệ ĐHCQ

6g30’: Sinh viên có mặt để

đăng ký nhận Lễ phục

7g15’: Sinh viên có mặt

trong Hội trường để điểm danh

Xem DS

 chia đợt

2

Kế toán

Kế toán

Thứ Hai,

20/7/2020

-K. 42 CLC

-Các khóa hệ LT,

VB2ĐHCQ

12g30’: Sinh viên có mặt để

 đăng ký nhận Lễ phục

13g15’: sinh viên có mặt

trong Hội trường để điểm danh

Xem DS

 chia đợt

3

KDQT-

 MA

KDQT

Thứ Ba,

21/7/2020

 

-K.42 CLC

từ lớp 01

đến 09

6g30 : Sinh viên có mặt để

đăng ký nhận Lễ phục

7g15’: Sinh viên có mặt

trong Hội trường để điểm danh

Xem DS

 chia đợt

4

KDQT-

 MA

KDQT

Thứ Ba,

21/7/2020

 

- K.42 CLC

từ lớp 10

đến 16

-K.42 đại trà

-Các khóa,

hệ còn lại

12g30’: Sinh viên có mặt để

 đăng ký nhận Lễ phục

13g15’: sinh viên có mặt

trong Hội trường để điểm danh

Xem DS

 chia đợt

5

KDQT-

 MA

Marketing

KDQT

Thứ Tư,

22/7/2020

Các khóa, hệ

6g30’: Sinh viên có mặt để

đăng ký nhận Lễ phục

7g15’: Sinh viên có mặt

trong Hội trường để điểm danh

Xem DS

 chia đợt

6

KDQT-

 MA

Ng.Thương

Thứ Tư,

22/7/2020

Các khóa, hệ

12g30’: Sinh viên có mặt để đăng ký nhận Lễ phục

13g15’: sinh viên có mặt trong Hội trường để điểm danh

Xem DS

 chia đợt

7

Quản trị

QTKD

Th. Năm,

23/7/2020

Các khóa, hệ

6g30’: Sinh viên có mặt để đăng ký nhận Lễ phục

7g15’: Sinh viên có mặt trong Hội trường để điểm danh

Xem DS

 chia đợt

8

TC

Tài chính

QTRR-BH

Th. Năm,

23/7/2020

Các khóa, hệ

12g30’: Sinh viên có mặt để đăng ký nhận Lễ phục

13g15’: sinh viên có mặt trong Hội trường để điểm danh

Xem DS

 chia đợt

9

Kinh tế

Kinh tế

Thứ Sáu,

24/7/2020

Các khóa, hệ

6g30’: Sinh viên có mặt để đăng ký nhận Lễ phục

7g15’: Sinh viên có mặt trong Hội trường để điểm danh

HD chỗ ngồi của Khoa

Xem DS

 chia đợt

10

Ngân

 hàng

Ngân hàng

TTCK

Thứ Sáu,

24/7/2020

Các khóa, hệ

12g30’: Sinh viên có mặt để đăng ký nhận Lễ phục

13g15’: sinh viên có mặt trong Hội trường để điểm danh

Xem DS

 chia đợt

 

 

Địa điểm : Hội trường B1-302 – 279 Nguyễn Tri Phương  P5, Q.10

 

TT

Khoa

Ngành/

C.ngành

Khóa/Hệ

Lưu ý về thời gian

Ghi chú

1

Luật

Luật KD

Thứ Ba,

21/7/2020

Các khóa, hệ

6g30’: Sinh viên có mặt để

 đăng ký nhận Lễ phục

7g00’: Sinh viên có mặt

 trong Hội trường để điểm danh

Xem DS

 chia đợt

2

TC

 công 

TC công

Thuế

Thứ Tư,

22/7/2020

Các khóa, hệ

6g30’: Sinh viên có mặt để

 đăng ký nhận Lễ phục

7g00’: Sinh viên có mặt

 trong Hội trường để điểm danh

Thông báo của Khoa, Viện

Hướng dẫn chỗ ngồi

Xem DS

 chia đợt

3

Viện

du lịch

QT khách sạn

QT lữ hành

Thứ Tư,

22/7/2020

 

Các khóa, hệ

Xem DS

 chia đợt

4

NNKT

 

Tiếng Anh

thương mại

Thứ Tư,

22/7/2020

 

 

Các khóa, hệ

12g30’: Sinh viên có mặt

 để đăng ký nhận Lễ phục

13g15’: sinh viên có mặt

 trong Hội trường để điểm danh

Xem DS

 chia đợt

5

Toán-

TK

 

Toán TC

TKKD

Thứ Năm,

23/7/2020

Các khóa, hệ

6g30’: Sinh viên có mặt

 để đăng ký nhận Lễ phục

7g00’: Sinh viên có mặt

 trong Hội trường để điểm danh

Xem thông báo của Khoa

Xem DS

 chia đợt

6

CNTT

KDoanh

HTTTKD

TMĐT

Thứ Năm,

23/7/2020

Các khóa, hệ

12g30’: Sinh viên có mặt

 để đăng ký nhận Lễ phục

13g15’: Sinh viên có mặt

 trong Hội trường để điểm danh

Xem DS

 chia đợt

 

 

Lưu ý:

- Sinh viên phải mặc lễ phục tốt nghiệp theo quy định của Trường. Thông tin chi tiết về thuê lễ phục tốt nghiệp: xem tại đây

- Sinh viên có mặt trong Hội trường tổ chức Lễ tốt nghiệp theo thời gian thông báo để điểm danh. Sinh viên đến trễ sẽ không có tên trong danh sách xướng danh lễ tốt nghiệp.

- Thời gian lễ tốt nghiệp dự kiến: buổi sáng kéo dài đến khoảng 11g00’, buổi chiều kéo dài đến khoảng 17g00’. Sinh viên sắp xếp thời gian để tham dự toàn thời gian của buổi lễ.

- Để đảm bảo tính nghiêm túc, trang trọng, trật tự, Ban tổ chức buổi lễ sẽ tổ chức chụp hình cho tất cả sinh viên. Các máy ảnh gia đình, cá nhân chỉ được sử dụng sau thời gian buổi lễ chính thức.

- Người thân tham dự lễ tốt nghiệp phải tuân thủ theo hướng dẫn của Ban tổ chức. Người thân và sinh viên lưu ý tự bảo quản tài sản cá nhân trong buổi lễ tốt nghiệp.

- Trong suốt quá trình tham dự buổi lễ, sinh viên không được phép ra ngoài để đảm bảo tính trang trọng của buổi lễ.