Đang xử lí...

Thông báo nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Khóa 43 - Đại học chính quy (ngành Kế toán) xét tốt nghiệp học kỳ đầu năm 2021

Thực hiện quy định chuẩn TOEIC đối với sinh viên Đại học chính quy (ĐHCQ) của Trường, phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (QLĐTCTSV) thông báo về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tốt nghiệp học kỳ đầu năm 2021 đối với sinh viên khóa 43 - ĐHCQ (ngành Kế toán, bao gồm khóa 43 chương trình chất lượng cao) như sau:

 

1. Các chứng chỉ cần nộp

Sinh viên đăng ký nộp trên trang Portal cá nhân và nộp một trong những bản photo  (không nộp bản chính, không sao y/công chứng) các chứng chỉ hoặc các giấy chứng nhận điểm thi tiếng Anh quốc tế theo bảng dưới đây với tổng điểm quy định tương ứng :

1.1 Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình chất lượng cao:

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

- Kiểm toán

 

550

60

5.0

 

 

1.2 Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình đại trà:

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

-  Kế toán doanh nghiệp

- Kiểm toán

- Kế toán công

500

55

4.5

 

 

2. Thời hạn của chứng chỉ

Thời hạn giá trị của các chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận điểm nêu trên là 2 năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm xét tốt nghiệp.

 Cụ thể, để đủ điều kiện xét tốt nghiệp năm 2021, thời điểm thi ghi trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ tháng 01/2019 trở về sau.

 

 

 

3. Phương thức đăng ký nộp chứng chỉ

            Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tốt nghiệp tại trang Portal cá nhân từ ngày 27/11/2020 - 12/03/2021 theo các bước như sau:

  • Vào trang Portal cá nhân;
  • Chọn “Nộp chứng chỉ ngoại ngữ”;
  • Nhập đầy đủ các thông tin: Loại chứng chỉ, Tổng điểm, điểm các kỹ năng (nếu có), ngày thi, ID chứng chỉ (nhập dãy số phía trên dòng chữ Identification number/Candidate ID/CMND/CCCD);
  • Nhấn “Lưu thông tin” ;
  • Sau đó, hệ thống sẽ báo ở dòng “Danh sách chứng chỉ đã nhập” các thông tin về “hạn xét tốt nghiệp” và “chờ thẩm tra”;
  • Sau khi có kết quả thẩm tra, hệ thống báo “Hợp lệ” hoặc “Không hợp lệ”;

 

4. Thời gian và địa điểm nộp chứng chỉ

        Phòng QLĐTCTSV tổ chức nhận chứng chỉ (bản photo, không sao y/công chứng)  như sau:

   - Từ ngày 23/11/2020 đến 27/11/2020: lớp trưởng nhận danh sách sinh viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ tại Văn phòng khoa và tiến hành nhận chứng chỉ sinh viên trong lớp;

    - Từ ngày 16/03/2021 đến 18/03/2021: lớp trưởng nộp danh sách sinh viên đã nộp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tại Văn phòng khoa trong giờ hành chính;

    - Từ ngày 23/03/2021 đến 25/03/2021: thư ký khoa bàn giao danh sách và các chứng chỉ cho phòng QLĐTCTSV (bàn số 5) trong giờ hành chính.

Lưu ý:

- Sinh viên thực hiện cả hai mục 3 và 4 khi nộp chứng chỉ;

- Sinh viên chịu trách nhiệm về nội dung ghi trong bản photo chứng chỉ đã nộp;

- Đối với những sinh viên nộp các chứng chỉ hoặc các giấy chứng nhận điểm thi tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai sau thời gian trên, sinh viên không được nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Văn bằng tốt nghiệp khi chưa có kết quả thẩm tra từ tổ chức cấp chứng chỉ.

           

            Đối với sinh viên xét tốt nghiệp các đợt tiếp theo trong năm 2021, phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên sẽ có thông báo hướng dẫn nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai vào tháng 7/2021.

 

            Chuyên viên phụ trách: C. Lan - ntlan@ueh.edu.vn, số điện thoại liên hệ; 028 38230082 ext: 141