Đang xử lí...

Thông báo về thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp đợt tháng 7/2020

Lễ tốt nghiệp đợt tháng 7/2020 được tổ chức từ ngày 20/7 đến 24/7/2020. Thông tin chi tiết về thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp đối với các Khóa, Hệ, Ngành, Chuyên ngành và danh sách sinh viên tham dự được thể hiện chi tiết trong bảng sau:

 

Lịch tổ chức

 

ĐỊA ĐIỂM : Hội trường A116 – 59C Nguyễn Đình Chiễu P.6, Q.3

 

TT

 

Khoa

Ngành/C.ngành

Khóa – Hệ

Ngày, giờ

 có mặt

Ghi chú

1

Kế toán

Kế toán

- K.42 đại trà

- Các khóa còn lại ĐHCQ

6g30 Thứ 2  20/7/2020

Xem danh sách

2

Kế toán

Kế toán

  • Khóa 42 Chất lượng cao
  • Các khóa hệ LT, VB2

 

12g30 Thứ 2  20/7/2020

Xem danh sách

3

KDQT- Marketing

Kinh doanh quốc tế

K.42 CLC từ lớp 01 đến 09

6g30 Thứ 3  21/7/2020

Xem danh sách

4

KDQT- Marketing

Kinh doanh quốc tế

- K.42 CLC từ lớp 10 đến 16

- K.42 Đại trà

- Các khóa, hệ còn lại

12g30 Thứ 3 21/7/2020

Xem danh sách

5

KDQT- Marketing

Marketing

Kinh doanh TM

Các khóa, hệ

6g30 Thứ 4  22/7/2020

Xem danh sách

6

KDQT- Marketing

Ngoại thương

Các khóa, hệ

12g30 Thứ 4  22/7/2020

Xem danh sách

7

Quản trị

Quản trị kinh doanh

Các khóa, hệ

6g30 Thứ 5  23/7/2020

Xem danh sách

8

Tài chính

Tài chính

QT rủi ro & BH

Các khóa, hệ

12g30 Thứ 5  23/7/2020

Xem danh sách

9

Kinh tế

Kinh tế

Các khóa, hệ

6g30 Thứ 6  24/7/2020

Xem danh sách

10

Ngân hàng

Ngân hàng

Thị trường CK

Các khóa, hệ

12g30 Thứ 6  24/7/2020

Xem danh sách

 

 

ĐỊA ĐIỂM : Hội trường B1-302 – 279 Nguyễn Tri Phương  P5, Q.10

 

TT

Khoa

Ngành/C.ngành

Khóa/Hệ

 

Ngày, giờ  SV có mặt

 

Ghi chú

1

Luật

Luật kinh doanh

Các khóa, hệ

6g30  Thứ 3 21/7/2020

Xem danh sách

2

Tài chính công 

Tài chính công

Thuế

Các khóa, hệ

6g30  Thứ 4 22/7/2020

Xem danh sách

3

Viện du lịch

Quản trị khách sạn

Quản trị lữ hành

Các khóa, hệ

Xem danh sách

4

Ngoại ngữ kinh tế

 

Tiếng Anh thương mại

 

Các khóa, hệ

12g30  Thứ 4 22/7/2020

Xem danh sách

5

Toán-Thống kê

 

Toán tài chính

Thống kê kinh doanh

Các khóa, hệ

6g300 Thứ 5  23/7/2020

Xem danh sách

6

Công nghệ TTKD 

Hệ thống TTKD

Thương mại ĐT

Các khóa, hệ

12g30  Thứ 5 23/7/2020

Xem danh sách

 

Lưu ý:

- Danh sách chia đợt dự Lễ tốt nghiệp sẽ được công bố vào 16g00 ngày thứ Năm, 16/7/2020 trên website www.online.ueh.edu.vn

- Sinh viên phải mặc lễ phục tốt nghiệp theo quy định của Trường. Thông tin chi tiết về thuê lễ phục tốt nghiệp: xem tại đây

- Sinh viên có mặt tại Hội trường tổ chức Lễ tốt nghiệp vào buổi sáng 7g00’; buổi chiều 13g00’ để điểm danh. Sinh viên đến trễ sẽ không có tên trong danh sách xướng danh lễ tốt nghiệp.

- Thời gian lễ tốt nghiệp dự kiến: buổi sáng kéo dài đến khoảng 11g00’, buổi chiều kéo dài đến khoảng 17g00’. Sinh viên sắp xếp thời gian để tham dự toàn thời gian của buổi lễ.

- Để đảm bảo tính nghiêm túc, trang trọng, trật tự, Ban tổ chức buổi lễ sẽ tổ chức chụp hình cho tất cả sinh viên. Các máy ảnh gia đình, cá nhân chỉ được sử dụng sau thời gian buổi lễ chính thức.

- Người thân tham dự lễ tốt nghiệp phải tuân thủ theo hướng dẫn của Ban tổ chức. Người thân và sinh viên lưu ý tự bảo quản tài sản cá nhân trong buổi lễ tốt nghiệp.

- Trong suốt quá trình tham dự buổi lễ, sinh viên không được phép ra ngoài để đảm bảo tính trang trọng của buổi lễ.

- Trường hợp sinh viên có đăng ký dự lễ mà không có tên trong danh sách, vui lòng gửi phản hồi đến email: totnghiep_dhcq@ueh.edu.vn