Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra tiếng Anh/IC3 Khoá 46 ĐHCQ, đợt tháng 9 năm 2022 (Dự kiến)

1. Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra tiếng Anh/IC3 Khóa 46- Đại học chính quy, đợt tháng 9 năm 2022 như sau:
+ Danh sách xét chuẩn đầu ra tiếng Anh_dự kiến: Xem danh sách
+ Danh sách xét chuẩn đầu ra IC3_dự kiến: Xem danh sách
Sinh viên đã được công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh/IC3 ở đợt tháng 3/2022 sẽ không có tên trong danh sách công bố đợt tháng 9/2022. 
 
2. Thời gian giải đáp, thắc mắc về danh sách dự kiến (nếu có): từ 14g00 ngày 15/9/2022 đến 16g00 ngày 20/9/2022, sinh viên vui lòng liên hệ: Cô Lan: email: ntlan@ueh.edu.vn, điện thoại: 0283 8230082 ext: 141.
 
3. Thời gian thông báo kết quả xét duyệt chính thức: 14g00 ngày 21/9/2022 tại website: daotao.ueh.edu.vn mục “Thực tập – Tốt nghiệp”.