Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra tiếng Anh/ IC3 Khoá 46 ĐHCQ - Đợt tháng 9 năm 2022 (Chính thức)

Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra tiếng Anh/ IC3 Khóa 46 - Đại học chính quy, đợt tháng 9 năm 2022 như sau:
 
- Danh sách xét chuẩn đầu ra tiếng Anh_chính thức: Xem danh sách
- Danh sách xét chuẩn đầu ra IC3_chính thức: Xem danh sách
 
Đợt xét chuẩn đầu ra tiếng Anh/ IC3 tiếp theo sẽ có thông báo cụ thể vào ngày 06/3/2023 trên website Phòng Đào tạo: http://daotao.ueh.edu.vn
 
Lưu ý:
+ Sinh viên được công nhận “Đạt chuẩn đầu ra” có giá trị trong suốt khóa học;
+ Sinh viên nếu có vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ cô Lan, 
Email: ntlan@ueh.edu.vn
Điện thoại: 0283 .8230082 ext. 141