Đang xử lí...

Thông báo chi khen thưởng sinh viên đạt kết quả tốt nghiệp loại Xuất sắc, Giỏi hệ chính quy - đợt 1 năm 2023

  1. Sinh viên theo dõi thông tin chi tiết tại đây: https://tckt.ueh.edu.vn/TinTuc/?m=457&NO_OBJ=281160&KeySign=b76fe09c8e96f6e754999bb59be6c001
  1. Quyết định và danh sách khen thưởng_Liên thông ĐHCQ: Quyết định
  1. Quyết định và danh sách khen thưởng_VB2 ĐHCQ: Quyết định
  1. Khi cần hỏi thêm thông tin về danh sách khen thưởng, sinh viên vui lòng liên hệ cô Lan, email ntlan@ueh.edu.vn – điện thoại: 0283 8230082 ext: 141
  2. Trường thông báo chi trả tiền thưởng đợt 1 năm 2023 tại website của Phòng Tài chính - Kế toán: www.tckt.ueh.edu.vn. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần giải đáp về việc chi trả tiền thưởng, sinh viên có thể liên hệ thông qua email của Phòng Tài chính - Kế toán (tckt-contact@ueh.edu.vn) hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 028.38222357 - Ext: 219 (gặp cô Xuân Nhã) để được giải đáp chi tiết.