Đang xử lí...

Danh sách sinh viên đủ Điều kiện tốt nghiệp Đại học chính quy, Văn bằng 2 ĐHCQ, Liên thông ĐHCQ, đợt 2 năm 2023 (tháng 5/2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp:

- Đại học chính quy: Xem danh sách

- Liên thông ĐHCQ: Xem danh sách

- Văn bằng 2 ĐHCQ: Xem danh sách

 

Các trường hợp sinh viên được cộng điểm Nghiên cứu khoa học do tham gia cuộc thi Nhà Kinh tế trẻ UEH 2023, điểm cộng sẽ được cập nhật trước 16g00 ngày 12/5/2023 và điểm trung bình tốt nghiệp (đã được cập nhật điểm cộng) sẽ được công bố cùng danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức (16g00 ngày 26/5/2023)

 

Lưu ý:

 1. Sinh viên kiểm tra kết quả xét tốt nghiệp tại portal cá nhân mục “Đăng ký xét tốt nghiệp”.
 2. Trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2023, sinh viên gửi email  hủy kết quả xét tốt nghiệp đợt 2 đến Phòng Đào tạo từ Từ 09/5 đến 16g00 ngày 12/5/2023 theo thông tin sau:

      - ĐHCQ: ductaiqldt@ueh.edu.vn

      - VB2CQ/LTĐHCQ: ntlan@ueh.edu.vn

 

Đề nghị hủy kết quả tốt nghiệp đợt tháng 5/2023:

 • MSSV:
 • Họ và Tên:
 • Lớp – Khóa:
 • Nội dung: Đề nghị hủy kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2023.

Chú ý: Sau ngày 12/5/2023), sinh viên không được phép hủy kết quả tốt nghiệp.

3. Sinh viên kiểm tra lại thông tin về kết quả tốt nghiệp : danh sách tốt nghiệp, điểm Trung bình tốt nghiệp, xếp hạng tốt nghiệp, nếu có thắc mắc vui lòng gửi email đến Phòng Đào tạo từ 09/5 đến 16g00 ngày 12/5/2023, theo mẫu: 

Thắc mắc kết quả tốt nghiệp đợt tháng 5/2023

 • MSSV:
 • Họ và Tên:
 • Lớp – Khóa:
 • Nội dung:

       - ĐHCQ: Thầy Tài: ductaiqldt@ueh.edu.vn.

       - VB2CQ/LTĐHCQ: Cô Lan: ntlan@ueh.edu.vn.

  Sau thời gian trên, mọi thắc mắc khiếu nại sẽ KHÔNG được giải quyết.

 1. Về việc nộp bổ sung chứng chỉ:

- Thời gian: từ Từ 09/5 đến 16g00 ngày 12/5/2023;

- Hình thức nộp: Sinh viên nộp trong portal cá nhân mục “Nộp chứng chỉ”.

 Sau khi nộp bổ sung chứng chỉ, sinh viên kiểm tra danh sách tốt nghiệp công bố lúc 16g00 ngày 26/5/2023.

 1. Nộp tiền tốt nghiệp: Từ 09/5 -27/5, sinh viên nộp 300.000 đồng (bao gồm các khoản: Bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng, bìa bằng, thủ tục hoàn trả hồ sơ, lễ tốt nghiệp…);

Cách 1:   Sinh viên nộp phí thông qua cổng thanh toán trực tuyến: www.payment.ueh.edu.vn, chọn “ Thu tiền tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2023”.

Cách 2:   Sinh viên nộp phí bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin như sau:

 •  Tên tài khoản:     Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 •  Số tài khoản:       0036100000119009
 •  Tên ngân hàng:   Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Gia Định
 •  Nội dung:             <Họ tên>, <MSSV>, <nộp lệ phí tốt nghiệp>

 

 1. Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức sẽ được công bố từ 16g00 ngày 26/5/2023 trên website www.daotao.ueh.edu.vn mục “Thực tập - Tốt nghiệp”.
 2.  Giấy chứng nhận tốt nghiệp: Sinh viên theo dõi thông báo từ 16g00 ngày 26/5/2023 trên website www.daotao.ueh.edu.vn  mục “Thực tập - Tốt nghiệp”.