Đang xử lí...

Thông báo về việc xóa tên sinh viên VB2ĐHCQ - khóa 12 và LTĐHCQ - khóa 14

Căn cứ thông báo ngày 25/8/2011, nay trường công bố danh sách sinh viên bị xóa tên như sau:

- Danh sách sinh viên Văn bằng 2 ĐHCQ - Khóa 12 bị xóa tên: danh sách

- Danh sách sinh viên Liên thông ĐHCQ - Khóa 14 bị xóa tên: danh sách

 

Sinh viên có thắc mắc về danh sách trên, gọi điện số 38.230.082 + 151 (Thầy Thạch) hoặc +153 (Thầy Trung) để được giải đáp.