Đang xử lí...

Thông báo danh sách sinh viên ngừng học, thôi học – Khóa 36 – Đại học chính quy

Danh sách ngừng học:  xem

Danh sách buộc thôi học:   danh sách 1, danh sách 2

Sinh viên tham khảo qui chế học vụ tại đây: Chi tiết

Lưu ý:

-         Sinh viên khiếu nại điểm vui lòng nộp đơn tại phòng A0.13 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3. Thời gian từ ngày 12/12/2011 đến ngày 15/12/2011 trong giờ hành chính.

-         Sinh viên thuộc diện ngừng học sẽ nhận quyết định chuyển xuống khóa 37 tại phòng A0.13 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 từ ngày 28/12/2011 đến ngày 30/12/2011.

 

Sau ngày 20/12/2011, phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại hoặc chuyển khóa.