Đang xử lí...

Danh sách sinh viên dự kiến xóa tên - VB2ĐHCQ - Khóa 14 và LTĐHCQ - Khóa 16

+  Văn bằng 2 ĐHCQ – Khóa 14: Danh sách

+  Liên thông ĐHCQ – Khóa 16: Danh sách

Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/9/2012, sinh viên có thắc mắc làm đơn trình bày lý do (kèm theo giấy xác nhận) nộp tại phòng A0.14 (Phòng Quản lý đào tạo – CTSV), 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q.3 trong giờ hành chính. Trường sẽ tổng hợp, trả lời đơn và công bố danh sách sinh viên bị xóa tên trên trang http://online.ueh.edu.vn sau ngày 21/9/2012.