Đang xử lí...

Kết quả xét ngừng học, thôi học – Khóa 41 - ĐHCQ

Kết quả xét học vụ giai đoạn đại cương của Khóa 41-ĐHCQ:
     Danh sách sinh viên thôi học: xem
Lưu ý:
     -Sinh viên thôi diện thôi học, nếu có nhu cầu chuyển qua hệ vừa học vừa làm (hệ Tại chức) thì liên hệ thầy Thạch từ ngày 05/01/2017;
     - Mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét học vụ vui lòng liên hệ thầy Sơn (số nội bộ: 122) để giải quyết, hạn chót 16 giờ 00 ngày 14/12/2016 (trong giờ hành chính).