Đang xử lí...

Thông báo về đăng ký học chương trình thứ 2 đối với sinh viên khóa 42 - Đại học chính quy

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thông báo về đăng ký học chương trình thứ 2 đối với sinh viên khóa 42 - Đại học chính quy như sau:

 

-  Đối tượng: sinh viên khóa 42 - Đại học chính quy có nhu cầu đăng ký học chương trình thứ 2.

-  Sinh viên tải mẫu giấy đề nghị học chương trình thứ 2 và điền đầy đủ thông tin.

-  Địa điểm nộp giấy đề nghị học chương trình thứ 2: Bàn 10, 11, phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (A0.14), địa chỉ 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3.

-  Thời gian nhận giấy đề nghị: ngày 9, 10/11/2017. Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều 13h30 đến 16h00.

-  Sinh viên phải kiểm tra lịch học (thời khóa biểu) chính thức của chương trình thứ 2. Trường hợp được xét học chương trình thứ 2, sinh viên điền đầy đủ thông tin lớp học phần và nộp giấy đề nghị đăng ký học phần chương trình thứ 2 tại phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, (A0.14), địa chỉ 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3.

 

Lưu ý: Số tín chỉ tối đa đăng ký học trong 01 học kỳ chính là 30 tín chỉ.

Khi cần trao đổi thêm thông tin về đăng ký học chương trình thứ 2, sinh viên có thể liên hệ:

- Thầy Nguyễn Hà Thạch ( Điện thoại: (028) 38230082 - số nội bộ 151, ) Di động: 0982 384038, email: thachnh@ueh.edu.vn 

- Cô Vũ Thiên Trinh ( Điện thoại: (028) 38230082 - số nội bộ 142, ) Di động: 0122 4645168, email: trinhvt@ueh.edu.vn

 

+ Giấy đề nghị học chương trình thứ 2: tải tại đây

+ Giấy đề nghị đăng ký học phần: tải tại đây