Đang xử lí...

Thông báo phổ biến quy định, hướng dẫn đăng ký học chương trình thứ 2 Đại học chính quy năm 2023

 

I. MỤC ĐÍCH

Giới thiệu đến sinh viên đại học chính quy các quy định về việc học chương trình đào tạo (CTĐT) thứ 2 tại Trường.

 

II. NỘI DUNG

1. Hình thức tổ chức - Đối tượng tham gia

- Hình thức tổ chức: Tổ chức thành hai buổi trực tuyến và trực tiếp.

- Đối tượng tham gia: sinh viên Khóa 47 và Khóa 48 - Hệ ĐHCQ quan tâm đến việc học cùng lúc 2 CTĐT.

 

2. Thời gian - Địa điểm

- Tổ chức trực tiếp (dự kiến):

+ Thời gian: 18g00 - Thứ Tư, ngày 26 tháng 7 năm 2023.

+ Địa điểm: Hội trường A2.05 A1.16.

*Ghi chú: Tùy theo số lượng sinh viên đăng ký, địa điểm có thể thay đổi.

- Tổ chức trực tuyến trên Microsoft Team: 18g00 - Thứ Tư, ngày 02 tháng 8 năm 2023.

 

3. Cách thức và thời hạn đăng ký

- Sinh viên đăng ký tham gia tại địa chỉ: https://go.ueh.edu.vn/phobiensongnganh

- Số lượng đăng ký

+ Tham gia trực tiếp: tối đa 400 sinh viên.

+ Tham gia trực tuyến: không giới hạn số lượng.

- Hạn chót đăng ký: 16g30 - Thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 năm 2023.

 

4. Trách nhiệm và quyền hạn của sinh viên

- Sinh viên đăng ký tham gia có mặt trước ít nhất 05 phút trước mỗi buổi giới thiệu để thực hiện điểm danh.

- Sinh viên tham gia buổi giới thiệu sẽ được xem xét cộng điểm vào điểm rèn luyện sinh viên và có cơ hội nhận một số vật phẩm UEH vừa mới ra mắt.

- Trường hợp sinh viên đăng ký mà không tham dự sẽ được lập danh sách để xem xét trừ điểm rèn luyện.

 

*Ghi chú:

- Các cố vấn học tập chịu trách nhiệm phổ biến thông báo đến các lớp trưởng, lớp phó lớp sinh viên do mình quản lý.

- Lớp trưởng, lớp phó các lớp sinh viên chịu trách nhiệm phổ biến nội dung kế hoạch đến các sinh viên trong lớp.

- Chuyên viên phụ trách: Thầy Hà - email: halt@ueh.edu.vn