Đang xử lí...

Cơ cấu tổ chức

BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO

PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

 

STT

Họ tên – Chức vụ

Phụ trách

01

Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Tiến sĩ Kinh tế

Trưởng phòng

( 028 38230082 ext. 181)

 0944229779

* nguyenBao@ueh.edu.vn

 

Phụ trách chung: chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Đào tạo

Phụ trách các mảng công việc:

Chịu trách nhiệm chính triển khai kế hoạch trong công tác tuyển sinh các khóa, các hệ;

- Công tác thi đua - khen thưởng, nhân sự của đơn vị;

- Phụ trách theo dõi văn thư - lưu trữ;

- Lên kế hoạch công tác hàng tuần của đơn vị;

- Triển khai xây dựng các quy chế, quy định, quy trình quản lý đào tạo;

- Phụ trách công tác báo cáo thống kê.

 

02

Bùi Mộng Ngọc

Thạc sĩ Kinh tế

Phó trưởng phòng

( 028 38230082 ext. 182)

 0903648786

* dongnghiqldt@ueh.edu.vn

 

Phụ trách các mảng công tác:

- Tổ chức tư vấn tuyển sinh;

- Công tác tuyển sinh, nhập học các khoá Đại học chính quy;

- Công tác tổ chức lễ tốt nghiệp, quản lý và cấp phát văn bằng;

- Công tác tổ chức đăng ký học phần;

- Công tác xử lý học vụ;

- Quản lý hồ sơ, dữ liệu sinh viên;

- Đầu mối liên hệ TT GDQP đưa SV đi học tại trung tâm

- Phụ trách công tác miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; 

- Trực tiếp phối hợp với DSA, P. CNTT theo dõi nền tảng đánh giá công tác Cố vấn học tập, Kho tri thức;

- Công tác bảo lưu kết quả tuyển sinh; bảo lưu khác, công tác xét chuyển khoá, chuyển hệ, chuyển trường;

- Theo dõi giờ giấc lao động của CBVC;

- Quản lý điện thoại hotline, fanpage tư vấn tuyển sinh, fanpage phòng và tuyển dụng cộng tác viên;

- Xây dựng kế hoạch, quản lý công tác thu - chi đơn vị theo các khoản thu - chi đã được phê duyệt của nhà trường;

- Xây dựng kinh phí tuyển sinh, nhập học, khai giảng;

- Theo dõi và quản lý định mức văn phòng phẩm;

- Thay mặt Phụ trách phòng điều hành công việc của đơn vị khi Trưởng đơn vị bận công tác.

Công tác khác:

- Các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng đơn vị;

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn;

- Bí thư chi bộ Phòng Đào tạo.

03

Phạm Quang Huy

Tiến sĩ Kinh tế

Phó trưởng phòng

( 028 38230082 ext. 183)

 0908231260

* pquanghuy@ueh.edu.vn

Phụ trách các công tác:

- Công tác tuyển sinh, nhập học các khoá VB2, LTĐHCQ.

- Quản lý và triển khai áp dụng chương trình đào tạo các khóa, hệ;

- Quản lý kết quả học tập;

- Công tác khai giảng;

- Công tác xét tốt nghiệp;

- Công tác kiểm định;

- Xây dựng kế hoạch, quản lý chương trình đào tạo thứ 2, song ngành tích hợp;

- Phụ trách chương trình trao đổi sinh viên;

- Tổ chức, quản lý các lớp ngoài giờ VB2, LT - ĐHCQ;

- Quản lý hệ thống UIS, dữ liệu chung;

- Quản lý các website đơn vị;

- Quản lý tài sản của đơn vị;

- Quản lý điện thoại phòng Đào tạo;

- Các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng đơn vị.

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CHO VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ

 

Stt

Họ tên

Nhiệm vụ được phân công

04

Võ Thành Trung

Thạc sĩ Khoa học máy tính

Chuyên viên

 38 230 082 (ext. 121)

 0983.572.484

 trungvt@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Xây dựng quy chế, đề án, kế hoạch, thông báo tuyển sinh (ĐHCQ);

- Tổng hợp, thống kê báo cáo, báo cáo tuyển sinh;

- Phối hợp xác định chỉ tiêu tuyển sinh;

- Tổ chức nhập học sinh viên trúng tuyển (ĐHCQ);

- Thẩm tra chứng chỉ tiếng Anh đầu vào (ĐHCQ);

- Quản lý hệ thống quản lý sinh viên UIS, website student.ueh.edu.vn

- Quản trị website đơn vị, quản lý email của đơn vị;

- Tiếp nhận và quản lý sinh viên nước ngoài; tuyển chọn sĩ quan dự bị;

- Cấp mới tài khoản email sinh viên UEH cho thí sinh trúng tuyển đầu khóa học (ĐHCQ);

- Phụ trách dữ liệu in Giấy thông báo trúng tuyển.

 Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Theo dõi và báo cáo tình hình lớp Chất lượng cao;

- Trực điện thoại, email, hotline tuyển sinh;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

 Công tác khác:

 Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

05

 

Trần Duy Can

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 123)

 0903395755

 dcan@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Lập kế hoạch hoạt động chung tại đơn vị, kế hoạch thực tập - tốt nghiệp các khóa hệ;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo từng năm, từng học kỳ; đăng ký Lịch công tác tuần;

- Trực tổng đài điện thoại đơn vị;

- Quản lý việc tổ chức học Giáo dục quốc phòng và làm việc với Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh (ĐHQG-HCM);

- Theo dõi việc triển khai và điều chỉnh CTĐT, ghép chương trình học hệ VLVH trong hệ thống quản lý UIS theo kết luận của HĐKH (ĐHCQ, VB2, LT);

- Xét chuyển điểm học phần;

- Theo dõi và thông báo danh sách học phần tương đương.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Theo dõi và báo cáo tình hình lớp Chất lượng cao;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

06

Đinh Văn Ký

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 152)

 0918138533

 dinhvanky@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý, kiểm dò dữ liệu sinh viên trúng tuyển nhập học, cập nhật thông tin sinh viên thay đổi trong UIS (ĐHCQ);

- Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ sinh viên (ĐHCQ);

- Theo dõi, đánh giá nhiệm vụ Ban cán sự lớp; Hỗ trợ đánh giá Cố vấn học tập; Tổng hợp góp ý nội dung Cố vấn học tập sinh hoạt lớp (2 buổi/1 học kỳ)

- Trả hồ sơ sinh viên thôi học, tốt nghiệp (ĐHCQ);

- Thẩm tra, xác minh văn bằng SV trúng tuyển (Liên thông ĐHCQ);

- Nhận hồ sơ xét tuyển Liên thông ĐHCQ;

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Theo dõi và báo cáo tình hình lớp Chất lượng cao;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Phòng Đào tạo;

- Quản lý sinh viên ngoại trú.

Công tác khác:

- Phụ trách tiếp nhận và xử lý công việc tại đơn vị trên hệ thống CRM.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

07

 

Vũ Thiên Trinh

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 153)

 0774645168

 trinhvt@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Cảnh báo học tập theo quy chế đào tạo, xử lý buộc thôi học sinh viên không đăng ký học phần 02 học kỳ liên tiếp, hết thời gian đào tạo…

- Xử lý bảo lưu tuyển sinh; nghỉ học tạm thời; nhập học lại sau thời gian nghỉ học; thôi học; chuyển trường, chuyển khóa; chuyển hệ; chuyển chương trình đào tạo; chuyển ngành;....

- Xét chuyên ngành, chuyển giai đoạn (ĐHCQ);

- Xử lý kỷ luật sinh viên các khóa, hệ; cấp giấy chứng nhận sinh viên không vi phạm kỷ luật;

- Quản lý fanpage Tuyển sinh chính quy (https://www.facebook.com/tvts.ueh/)

- Tổ chức nhập học sinh viên trúng tuyển (ĐHCQ);

- Xếp lớp sinh viên đầu khóa học, chuyển giai đoạn;

- Tuyển chọn, tập huấn, quản lý và đánh giá công việc đội Cộng tác viên tư vấn tuyển sinh;

- Cấp mới tài khoản Portal sinh viên UEH cho thí sinh trúng tuyển đầu khóa học (ĐHCQ).

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý email tuyển sinh (tuyensinh@ueh.edu.vn, xettuyen@ueh.edu.vn)

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Phòng Đào tạo;

- Theo dõi và báo cáo tình hình lớp Chất lượng cao;

- Chuẩn bị các văn bản, thông báo, hướng dẫn, phần mềm xét tuyển, nội dung họp Hội đồng... tuyển sinh (Đại học chính quy);

Công tác khác:

- Thành viên chuyên trách và hỗ trợ phối hợp với P.ĐBCL-PTCT trong công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

08

Cù Đức Tài

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

38230082 (ext. 143)

 0903386805

 ductaiqldt@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý, cập nhật kết quả học tập vào hệ thống quản lý và lưu trữ bảng điểm gốc (ĐHCQ);

- Quản lý và cập nhật kết quả xét chuẩn đầu ra: Nghiên cứu khoa học, Thực tế doanh nghiệp, chứng chỉ IC3, điểm cộng Nghiên cứu khoa học;

- Xét tốt nghiệp, thông báo và chịu trách nhiệm phản hồi (ĐHCQ);

- In ấn, cấp phát Phụ lục văn bằng;

- Thống kê và báo cáo số liệu kết quả học tập;

- Quản lý fanpage đơn vị (https://www.facebook.com/www.daotao.ueh.edu.vn)

- Quản lý tài sản đơn vị;

- Thanh toán, quyết toán các khoản thu chi của đơn vị.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý email tuyển sinh (tuyensinh@ueh.edu.vn, xettuyen@ueh.edu.vn)

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

- Theo dõi và báo cáo tình hình lớp Chất lượng cao.

- Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, hoàn thành khóa học, nợ học phần, xác nhận liên quan đến kết quả học tập theo nhu cầu sinh viên.

Công tác khác:

- Dân quân tự vệ Trường

- Thành viên trong đội Phòng cháy chữa cháy Trường

- Tổ trưởng công đoàn đơn vị

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

09

Ngô Thị Lan

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 141)

 0918240571

 ntlan@ueh.edu.vn

 

Phụ trách các đầu việc: 

- Quản lý, cập nhật kết quả học tập vào hệ thống quản lý và lưu trữ bảng điểm gốc (Liên thông ĐHCQ);

- Quản lý và cập nhật kết quả thi Tiếng Anh đầu ra (LT,VB2), chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;

- Tiếp nhận, kiểm dò và thẩm tra các chứng chỉ để xét tốt nghiệp (IC3, Tiếng Anh, GDQP);

- Xét tốt nghiệp, thông báo và chịu trách nhiệm phản hồi (VB2, LT);

- Xử lý trường hợp vắng thi có phép, thi ghép;

- Quản lý và phát hành sách Tiếng Anh đầu ra (VB2, LT).

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Trực điện thoại, hotline tuyển sinh, fanpage tuyển sinh;

- Theo dõi và báo cáo tình hình lớp Chất lượng cao;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Phòng Đào tạo;

- Xét tốt nghiệp, thông báo và chịu trách nhiệm phản hồi (ĐHCQ, ĐHCQ-Cử nhân tài năng);

- Giải quyết các trường hợp chuyển điểm, miễn học học phần (bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng);

- Cập nhật điểm cộng Nghiên cứu khoa học vào tài khoản sinh viên;

- Chuẩn bị dữ liệu, in ấn và cấp phát Phụ lục văn bằng.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

10

Trần Thị Thanh Tâm

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 133)

 0908933985

 tamthanh@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Đăng ký học phần theo kế hoạch và các nội dung liên quan (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

- Đăng ký học phần ngoài kế hoạch và các nội dung liên quan (ĐHCQ-ISB, VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

- Hủy học phần và xử lý các vấn đề liên quan (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

- Cấp giấy chứng nhận kết quả học tập tiếng Việt (Trường Tài chính - Kế toán bậc đại học);

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán theo dõi học phí và nhắc sinh viên đóng phí (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Theo dõi và báo cáo tình hình lớp Chất lượng cao;

- Quản lý email tuyển sinh (tuyensinh@ueh.edu.vn, xettuyen@ueh.edu.vn)

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Phòng Đào tạo;

- Đăng ký học phần ngoài kế hoạch và các nội dung liên quan (ĐHCQ-CLC);

- Hủy học phần và xử lý các vấn đề liên quan (ĐHCQ-CLC);

- Phối hợp tổ chức thi và các vấn đề liên quan (ĐHCQ-CLC, VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

- Quản lý tài sản đơn vị.

Công tác khác:

- Phối hợp P.CS&HTNH (DSA) cập nhật thông tin kho tri thức UEH;

- Thành viên chuyên trách và hỗ trợ phối hợp với P.ĐBCL-PTCT trong công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

11

Phạm Trung Tấn

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 131)

 .0932093788.

 tan@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Đăng ký học phần theo kế hoạch và các nội dung liên quan (ĐHCQ-CLC, VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

- Hủy học phần và xử lý các vấn đề liên quan (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

- Phối hợp tổ chức thi và các vấn đề liên quan (ĐHCQ-CLC, VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

- Tập huấn đăng ký tín chỉ online cho sinh viên khóa mới;

- Xác nhận số lượng sinh viên trong lớp học phần để thanh toán giờ giảng;

- Cấp giấy chứng nhận kết quả học tập tiếng Việt, tiếng Anh (Từ Khóa 34 trở về trước); dịch văn bằng các khóa cũ sang tiếng Anh, xác nhận văn bằng chính quy bằng tiếng Anh theo yêu cầu;

- Tổ chức nhập học sinh viên trúng tuyển (VB2, LT);

- Xây dựng đề án, kế hoạch, thông báo, chương trình tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ và Liên thông ĐHCQ;

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Theo dõi và báo cáo tình hình lớp Chất lượng cao;

- Quản lý email tuyển sinh (tuyensinh@ueh.edu.vn, xettuyen@ueh.edu.vn)

- Trực điện thoại, hotline tuyển sinh;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Phòng Đào tạo;

- Đăng ký học phần ngoài kế hoạch và các nội dung liên quan (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

- Quản trị website đơn vị (http://daotao.ueh.edu.vn/);

- Quản lý hệ thống quản lý sinh viên UIS, website student.ueh.edu.vn

- Cấp giấy chứng nhận kết quả học tập tiếng Việt (Trường Tài chính - Kế toán bậc Cao đẳng).

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

12

 

Cao Thị Xuân Tâm

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext.134)

 0983553288

 xuantam86@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Đăng ký học phần theo kế hoạch và các nội dung liên quan (ĐHCQ);

- Đăng ký học phần ngoài kế hoạch và các nội dung liên quan (ĐHCQ-CLC, ĐHCQ);

- Hủy học phần và xử lý các vấn đề liên quan (ĐHCQ, ĐHCQ-CLC);

- Phối hợp tổ chức thi và các vấn đề liên quan (ĐHCQ);

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán theo dõi học phí và nhắc sinh viên đóng phí (ĐHCQ-CLC).

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Theo dõi và báo cáo tình hình lớp Chất lượng cao;

- Trực điện thoại, hotline tuyển sinh;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Phòng Đào tạo;

- Quản lý fanpage đơn vị (https://www.facebook.com/www.daotao.ueh.edu.vn)

Công tác khác:

- Phụ trách tiếp nhận và xử lý công việc tại đơn vị trên hệ thống CRM

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

13

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 161)

 0988088428

 nthhanh@ueh.edu.vn

 

Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý dữ liệu sinh viên tốt nghiệp; in ấn, quản lý và cấp phát bằng tốt nghiệp;

- Cấp bản sao bằng tốt nghiệp;

- Trả lời công văn xác minh văn bằng;

- Xét duyệt hồ sơ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và xử lý các công việc liên quan;

- Cấp giấy chứng nhận sinh viên hưởng chính sách ưu đãi, miễn giảm học phí

- Phối hợp tổ chức Lễ tốt nghiệp;

- Theo dõi, cập nhật và thông báo danh sách Giảng viên giảng dạy chương trình CLC lên website Trường;

- Quản lý các lớp ngoài giờ (VB2, LT).

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Theo dõi và báo cáo tình hình lớp Chất lượng cao;

- Trực điện thoại, hotline tuyển sinh;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

Công tác khác:

- Tổ phó Công đoàn đơn vị;

- Phối hợp P.CS&HTNH (DSA) cập nhật thông tin kho tri thức UEH.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

14

Nguyễn Thị Tố Quyên

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 162)

 0903878788

 quyennga@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý email đơn vị (qldt_ctsv@ueh.edu.vn);

- Soạn thảo, trình phê duyệt các quyết định thành lập Hội đồng;

- Theo dõi cấp bảng điểm, bản sao văn bằng trả DSA;

- Văn thư, lưu trữ, phát hành văn bản;

- Quản lý, kiểm dò dữ liệu sinh viên trúng tuyển nhập học, cập nhật thông tin sinh viên thay đổi trong UIS (VB2 ĐHCQ);

- Quản lý, sắp xếp theo ID, scan file, lưu trữ hồ sơ sinh viên (VB2 ĐHCQ);

- Trả hồ sơ sinh viên thôi học, tốt nghiệp (VB2 ĐHCQ);

- Thẩm tra, xác minh văn bằng sinh viên trúng tuyển (VB2 ĐHCQ);

- Quản lý các lớp ngoài giờ (VB2, LT);

- Nhận hồ sơ xét tuyển (VB2 ĐHCQ);

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Theo dõi và báo cáo tình hình lớp Chất lượng cao;

- Trực điện thoại, hotline tuyển sinh;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

15

Nguyễn Thị Kim Uyên

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 142)

 0909333504

 kimuyen@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý, cập nhật KQHT vào hệ thống quản lý và lưu trữ bảng điểm gốc (ĐHCQ-CLC, VB2, ISB);

- Xét tốt nghiệp, thông báo và chịu trách nhiệm phản hồi (ĐHCQ-Cử nhân tài năng);

- Giải quyết các trường hợp chuyển điểm, miễn học học phần (bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng);

- Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, hoàn thành khóa học, nợ học phần, xác nhận liên quan đến kết quả học tập theo nhu cầu sinh viên;

- Kiểm tra, xác nhận việc thanh toán hướng dẫn khóa luận và học kỳ doanh nghiệp;

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Theo dõi và báo cáo tình hình lớp Chất lượng cao;

- Trực điện thoại, hotline tuyển sinh;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Phòng Đào tạo;

- Chuẩn bị dữ liệu, in ấn và cấp phát Phụ lục văn bằng;

- Xét tốt nghiệp, thông báo và chịu trách nhiệm phản hồi (VB2 ĐHCQ và LT ĐHCQ).

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.  

16

Nguyễn Phương Thảo

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

 38230082 (ext. 132)

 0919845204

 thaonp@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Đăng ký học phần theo kế hoạch và các nội dung liên quan (ĐHCQ);

- Đăng ký học phần ngoài kế hoạch và các nội dung liên quan (ĐHCQ);

- Hủy học phần và xử lý các vấn đề liên quan (ĐHCQ);

- Lập kế hoạch đăng ký học phần theo từng học kỳ;

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán theo dõi học phí và nhắc sinh viên đóng phí (ĐHCQ);

- Xác nhận số lượng sinh viên trong lớp học phần để thanh toán giờ giảng.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Theo dõi và báo cáo tình hình lớp Chất lượng cao;

- Trực điện thoại, hotline tuyển sinh;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Phòng Đào tạo;

- Phối hợp tổ chức thi và các vấn đề liên quan (ĐHCQ).

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

17

Lê Tuấn Hà

Cử nhân Kinh tế

38230082 (ext. 163)

0901277335

halt@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Theo dõi chương trình đào tạo thứ 2, tư vấn đăng ký học và xử lý các công việc liên quan;

- Tổ chức Lễ khai giảng;

- Xác minh danh sách sinh viên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, xác minh sinh viên theo yêu cầu của các đơn vị ngoài.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Theo dõi và báo cáo tình hình lớp Chất lượng cao;

- Trực điện thoại, hotline tuyển sinh;

- Tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại Phòng Đào tạo;

- Quản lý fanpage đơn vị (https://www.facebook.com/www.daotao.ueh.edu.vn)

- So sánh chương trình đào tạo và xét chuyển điểm học phần;

- Theo dõi và thông báo danh sách học phần tương đương;

- Theo dõi việc triển khai và điều chỉnh CTĐT, ghép chương trình học hệ VLVH trong hệ thống quản lý UIS theo kết luận của HĐKH (ĐHCQ, VB2, LT);

- Đăng ký Lịch công tác tuần, xe công tác;

- Lập kế hoạch hoạt động chung tại đơn vị, kế hoạch thực tập - tốt nghiệp các khóa hệ

18

Nguyễn Ngọc Thanh Bình

Cử nhân Kinh tế

38230082 (ext. 122)

0779766089

binhnnt@ueh.edu.vn

 

Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý sinh viên ngoại trú

- Phối hợp DSA để triển khai công tác chế độ, chính sách cho sinh viên

- Cấp mới tài khoản truy cập Portal sinh viên, tài khoản email sinh viên UEH cho thí sinh trúng tuyển đầu khóa học (VB2, LT)

- Quản lý, kiểm dò dữ liệu sinh viên trúng tuyển nhập học, cập nhật thông tin sinh viên thay đổi trong UIS (LTĐHCQ)

- Quản lý, sắp xếp theo ID, scan file, lưu trữ hồ sơ sinh viên (LTĐHCQ)

- Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm đơn vị, tài liệu tư vấn, vật phẩm tư vấn tuyển sinh

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Theo dõi và báo cáo tình hình lớp Chất lượng cao

- Trực điện thoại, hotline tuyển sinh, fanpage tuyển sinh

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Phòng Đào tạo

- Hỗ trợ cấp lại tài khoản truy cập Portal sinh viên

- Cấp giấy chứng nhận sinh viên hưởng chính sách ưu đãi, miễn giảm học phí

- Quản lý fanpage Tuyển sinh chính quy (https://www.facebook.com/tvts.ueh/)

- Phối hợp tuyển chọn, tập huấn, quản lý và đánh giá công việc đội Cộng tác viên tư vấn tuyển sinh

 
 

 

Các số máy trực trong giờ hành chính:

-Số máy trực tiếp tổ Quản lý kết quả học tập:  (028) 6272.6964.

-Số máy trực tiếp tổ Công tác sinh viên:          (028) 6272.6965.