Đang xử lí...

BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

 

STT

Họ tên – Chức vụ

Phụ trách

01

ThS. Bùi Mộng Ngọc

Phó Trưởng Ban Đào tạo

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4018

E-mail: dongnghiqldt@ueh.edu.vn

Phụ trách các mảng công việc:

- Tổ chức tư vấn tuyển sinh các khóa, hệ;

- Phối hợp tổ chức chương trình trải nghiệm UEH;

- Tuyển sinh, nhập học các khoá Đại học chính quy;

- Quản lý dữ liệu in Giấy thông báo trúng tuyển các khóa, hệ;

- Quản lý điện thoại hotline, fanpage tuyển sinh chính quy, fanpage đơn vị;

- Quản lý tuyển chọn sinh viên hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh;

- Quản lý hồ sơ, dữ liệu sinh viên;

- Tổ chức đăng ký học phần;

- Đầu mối liên hệ Trung tâm Giáo dục quốc phòng đưa sinh viên đi học;

- Công tác miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; 

- Xử lý học vụ sinh viên theo quy chế đào tạo;

- Công tác bảo lưu tuyển sinh, nghỉ học tạm thời, nhập học lại sau thời gian nghỉ học, thôi học, chuyển trường, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển khóa, chuyển chương trình đào tạo, chuyển ngành, chuyển lớp sinh viên;

- Phối hợp tổ chức lễ Tốt nghiệp, quản lý và cấp phát văn bằng;

- Trực tiếp phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi nền tảng đánh giá công tác Cố vấn học tập, Kho tri thức;

- Xây dựng kế hoạch, quản lý công tác thu - chi đơn vị theo các khoản thu - chi đã được phê duyệt của nhà trường;

- Xây dựng kinh phí tuyển sinh, nhập học, khai giảng;

- Theo dõi và quản lý định mức văn phòng phẩm;

- Theo dõi giờ giấc lao động của viên chức;

- Thay mặt Trưởng Ban Phụ trách điều hành công việc của đơn vị khi Trưởng đơn vị bận công tác.

Công tác khác:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn UEH;

- Phó Bí thư chi bộ Ban Đào tạo.

02

 

PGS. TS. Phạm Quang Huy

Phó Trưởng Ban Đào tạo

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4019

E-mail: pquanghuy@ueh.edu.vn

Phụ trách các mảng công việc:

- Tuyển sinh, nhập học các khoá VB2ĐHCQ, LTĐHCQ;

- Tổ chức lễ Khai giảng;

- Quản lý và triển khai áp dụng chương trình đào tạo các khóa, hệ;

- Quản lý kết quả học tập và xét tốt nghiệp;

- Quản lý triển khai thực hiện xét chuẩn đầu ra (nghiên cứu khoa học, tin học, ngoại ngữ);

- Tham gia công tác kiểm định cơ sở, kiểm định chương trình đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch, quản lý đào tạo chương trình thứ 2, song ngành tích hợp;

- Triển khai tổ chức chương trình trao đổi sinh viên;

- Tổ chức, quản lý các lớp ngoài giờ VB2ĐHCQ, LTĐHCQ;

- Quản trị hệ thống quản lý sinh viên UIS, dữ liệu chung;

- Quản trị các website đơn vị;

- Quản lý tài sản của đơn vị;

- Quản lý công tác trực trả lời điện thoại Ban Đào tạo;

- Các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng đơn vị.

 
 
 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ

Stt

Họ tên

Nhiệm vụ được phân công

 1.  

Nguyễn Ngọc Thanh Bình

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4016

E-mail: binhnnt@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý sinh viên ngoại trú;

- Quản lý, kiểm dò dữ liệu sinh viên nhập học, cập nhật thông tin sinh viên thay đổi trong UIS (LTĐHCQ);

- Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ sinh viên (LTĐHCQ);

- Trả hồ sơ sinh viên thôi học, tốt nghiệp (LTĐHCQ);

- Thẩm tra, xác minh văn bằng sinh viên trúng tuyển (LTĐHCQ);

- Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm đơn vị, tài liệu tư vấn, vật phẩm tư vấn tuyển sinh;

- Tuyển chọn, tập huấn, quản lý và đánh giá công việc Đội Cộng tác viên hỗ trợ công tác tuyển sinh chính quy.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Trực điện thoại, hotline tuyển sinh, fanpage Tuyển sinh chính quy;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo

- Quản lý fanpage Tuyển sinh chính quy.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

 1.  

Lê Tuấn Hà

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4014

E-mail: halt@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Theo dõi khung kế hoạch đào tạo từng năm, từng học kỳ, xây dựng kế hoạch thực tập - tốt nghiệp các khoá/hệ;

- Đăng ký lịch làm việc tuần của đơn vị trên hệ thống UEH;

- Quản lý việc tổ chức học, cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và làm việc với Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh (ĐHQG-HCM);

- Theo dõi việc triển khai, quản lý và điều chỉnh CTĐT, ghép lớp chương trình học hệ VLVH;

- Xét chuyển điểm học phần;

- Theo dõi và thông báo danh sách học phần tương đương;

- Theo dõi chương trình đào tạo thứ 2, tư vấn đăng ký học và xử lý các công việc liên quan;

- Triển khai, theo dõi và tư vấn chương trình trao đổi sinh viên;

- Tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

- Xây dựng kế hoạch, thông báo, chương trình tuyển sinh (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Trực điện thoại, email, hotline tuyển sinh;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo

- Trực fanpage đơn vị.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

 1.  

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4012

E-mail: nthhanh@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý dữ liệu sinh viên tốt nghiệp; in ấn, quản lý và cấp phát bằng tốt nghiệp;

- Cấp bản sao bằng tốt nghiệp;

- Trả lời công văn xác minh văn bằng;

- Xét duyệt hồ sơ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và xử lý các công việc liên quan;

- Cấp giấy chứng nhận sinh viên hưởng chính sách ưu đãi, miễn giảm học phí;

- Phối hợp tổ chức Lễ tốt nghiệp;

- Theo dõi, cập nhật và thông báo danh sách Giảng viên giảng dạy chương trình CLC lên website Trường;

- Quản lý các lớp ngoài giờ (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

- Quản lý nội dung và hình ảnh trên các kênh truyền thông của đơn vị.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Trực điện thoại, email, hotline tuyển sinh;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo;

- Cập nhật thông tin do đơn vị phụ trách trên Kho tri thức UEH

Công tác khác:

- Tổ phó Công đoàn đơn vị;

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

 1.  

Võ Tuấn Huy

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4001

E-mail: huyvt@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Đăng ký học phần theo kế hoạch/ngoài kế hoạch và các nội dung liên quan;

- Hủy học phần và xử lý các vấn đề liên quan;

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán theo dõi học phí và nhắc sinh viên đóng phí;

- Xác nhận số lượng sinh viên trong lớp học phần để thanh toán giờ giảng;

- Trực và quản lý fanpage đơn vị.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Trực điện thoại, hotline tuyển sinh;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo;

- Phối hợp tổ chức thi và các vấn đề liên quan.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

 1.  

Đinh Văn Ký

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4008

E-mail: dinhvanky@ueh.edu.vn

Phụ trách các công việc:

- Quản lý, kiểm dò dữ liệu sinh viên nhập học, cập nhật thông tin sinh viên thay đổi trong UIS (ĐHCQ);

- Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ sinh viên (ĐHCQ);

- Trả hồ sơ sinh viên thôi học, tốt nghiệp (ĐHCQ);

- Trực nhận hồ sơ xét tuyển (LTĐHCQ);

- Cấp lại tài khoản Portal sinh viên UEH khi sinh viên có đề nghị;

- Tiếp nhận và phản hồi trên hệ thống chăm sóc người học CRM.

Hỗ trợ chính các công việc:

- Quản lý sinh viên ngoại trú.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

 1.  

Ngô Thị Lan

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4006

E-mail: ntlan@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc: 

- Quản lý, cập nhật kết quả học tập vào hệ thống quản lý và lưu trữ bảng điểm gốc (LTĐHCQ);

- Quản lý và cập nhật kết quả thi tiếng Anh đầu ra (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ), chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;

- Tiếp nhận, kiểm dò và thẩm tra các chứng chỉ để xét tốt nghiệp (Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng);

- Xét tốt nghiệp, thông báo và chịu trách nhiệm phản hồi (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

- Xử lý trường hợp vắng thi có phép, thi ghép;

- Quản lý và phát hành sách tiếng Anh đầu ra (VB2, LT).

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Trực điện thoại, hotline tuyển sinh, fanpage Tuyển sinh chính quy;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo;

- Xét tốt nghiệp, thông báo và chịu trách nhiệm phản hồi (ĐHCQ, ĐHCQ-ISB);

- Chuẩn bị dữ liệu, in ấn và cấp phát Phụ lục văn bằng.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

 1.  

Nguyễn Thị Tố Quyên

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4011

E-mail: quyennga@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý và trực trả lời email đơn vị

- Soạn thảo, trình phê duyệt các quyết định thành lập Hội đồng;

- Văn thư, lưu trữ, chuẩn hóa và phát hành văn bản;

- Quản lý, kiểm dò dữ liệu sinh viên nhập học, cập nhật thông tin sinh viên thay đổi trong UIS (VB2ĐHCQ);

- Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ sinh viên (VB2ĐHCQ);

- Trả hồ sơ sinh viên thôi học, tốt nghiệp (VB2ĐHCQ);

- Thẩm tra, xác minh văn bằng sinh viên trúng tuyển (VB2ĐHCQ);

- Trực nhận hồ sơ xét tuyển (VB2ĐHCQ);

- Quản lý các lớp ngoài giờ (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

- Theo dõi cấp bảng điểm, bản sao văn bằng theo đề nghị từ DSA.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Trực điện thoại, hotline tuyển sinh;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

 1.  

ThS. Cù Đức Tài

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4007

E-mail: ductaiqldt@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý, cập nhật kết quả học tập vào hệ thống quản lý và lưu trữ bảng điểm gốc (ĐHCQ);

- Quản lý và cập nhật kết quả xét chuẩn đầu ra: Nghiên cứu khoa học, Thực tế doanh nghiệp, Chứng chỉ tin học.

- Quản lý điểm cộng nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật theo quy định;

- Xét tốt nghiệp, thông báo và chịu trách nhiệm phản hồi (ĐHCQ);

- In ấn, cấp phát Phụ lục văn bằng;

- Thống kê và báo cáo số liệu kết quả học tập;

- Quản lý tài sản đơn vị;

- Thanh toán, quyết toán các khoản thu chi của đơn vị.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, hoàn thành khóa học, nợ học phần, xác nhận liên quan đến kết quả học tập theo nhu cầu sinh viên;

- Trực email tuyển sinh, fanpage đơn vị;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo.

Công tác khác:

- Dân quân tự vệ Trường

- Thành viên trong đội Phòng cháy chữa cháy Trường

- Tổ trưởng công đoàn đơn vị

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

 1.  

ThS. Trần Thị Thanh Tâm

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4003

E-mail: tamthanh@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Đăng ký học phần theo kế hoạch/ngoài kế hoạch và các nội dung liên quan;

- Hủy học phần và xử lý các vấn đề liên quan;

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán theo dõi học phí và nhắc sinh viên đóng phí;

- Cấp giấy chứng nhận kết quả học tập tiếng Việt (Trường Tài chính - Kế toán bậc Đại học);

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung tại đơn vị;

- Cập nhật thông tin do đơn vị phụ trách trên Kho tri thức UEH.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Trực điện thoại, email, hotline tuyển sinh;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo;

- Phối hợp tổ chức thi và các vấn đề liên quan;

- Quản lý tài sản đơn vị.

- Phối hợp xét chuyển điểm học phần;

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

 1.  

ThS. Cao Thị Xuân Tâm

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4002

E-mail: xuantam86@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Đăng ký học phần theo kế hoạch/ngoài kế hoạch và các nội dung liên quan;

- Hủy học phần và xử lý các vấn đề liên quan;

- Phối hợp tổ chức thi và các vấn đề liên quan (ĐHCQ);

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán theo dõi học phí và nhắc sinh viên đóng phí;

- Tiếp nhận và phản hồi trên hệ thống chăm sóc người học CRM.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Trực điện thoại, hotline tuyển sinh;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo;

- Trực fanpage đơn vị.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

 1.  

ThS. Phạm Trung Tấn

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4004

E-mail: tan@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Đăng ký học phần theo kế hoạch và các nội dung liên quan;

- Hủy học phần và xử lý các vấn đề liên quan;

- Phối hợp tổ chức thi và các vấn đề liên quan;

- Triển khai hướng dẫn đăng ký tín chỉ online cho sinh viên khóa mới;

- Cấp giấy chứng nhận kết quả học tập tiếng Việt, tiếng Anh (Từ K34 - ĐHCQ, K13 - LTĐHCQ, K8 - VB2ĐHCQ trở về trước); dịch văn bằng các khóa cũ sang tiếng Anh, xác nhận văn bằng chính quy bằng tiếng Anh theo yêu cầu;

- Tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

- Xây dựng kế hoạch, thông báo, chương trình tuyển sinh (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

- Lập kế hoạch đăng ký học phần theo từng học kỳ;

- Xây dựng và báo cáo nội dung sinh hoạt định hướng đầu khóa (ĐHCQ, VB2ĐHCQ, LTĐHCQ).

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Trực điện thoại, email, hotline tuyển sinh;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo;

- Đăng ký học phần ngoài kế hoạch và các nội dung liên quan;

- Quản trị website đơn vị (http://daotao.ueh.edu.vn/);

- Quản lý hệ thống quản lý sinh viên UIS, website student.ueh.edu.vn

- Cấp giấy chứng nhận kết quả học tập tiếng Việt (Trường Tài chính - Kế toán bậc Cao đẳng).

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

 1.  

ThS. Vũ Thiên Trinh

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4010

E-mail: trinhvt@ueh.edu.vn

Phụ trách các công việc:

- Xử lý học vụ sinh viên theo quy chế đào tạo: Cảnh báo học tập, xử lý buộc thôi học sinh viên không đăng ký học phần 02 học kỳ liên tiếp, hết thời gian đào tạo…;

- Xử lý bảo lưu tuyển sinh, nghỉ học tạm thời, nhập học lại sau thời gian nghỉ học, thôi học, chuyển trường, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển khóa, chuyển chương trình đào tạo, chuyển ngành, chuyển lớp sinh viên;

- In Giấy thông báo trúng tuyển các khóa (ĐHCQ);

- Tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển (ĐHCQ);

- Xếp lớp sinh viên đầu khóa học (ĐHCQ);

- Cấp mới tài khoản Portal sinh viên UEH cho thí sinh trúng tuyển đầu khóa học (ĐHCQ, VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

- Tuyển chọn, tập huấn, quản lý và đánh giá công việc Đội Cộng tác viên hỗ trợ công tác tuyển sinh chính quy;

- Quản lý fanpage Tuyển sinh chính quy.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý email tuyển sinh, email đơn vị;

- Trực điện thoại, email tuyển sinh, fanpage Tuyển sinh chính quy;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo;

- Chuẩn bị các văn bản, thông báo, hướng dẫn, phần mềm xét tuyển, nội dung họp Hội đồng... tuyển sinh (ĐHCQ);

- Tư vấn sinh viên đăng ký học chương trình thứ 2.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

 1.  

 

ThS. Võ Thành Trung

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4009

E-mail: trungvt@ueh.edu.vn

Phụ trách các công việc:

- Xây dựng quy chế, đề án, kế hoạch, thông báo tuyển sinh (ĐHCQ);

- Tổng hợp, thống kê các báo cáo, báo cáo kết quả tuyển sinh;

- Phối hợp xác định chỉ tiêu tuyển sinh;

- Tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển (ĐHCQ);

- Thẩm tra chứng chỉ ngoại ngữ đầu vào (ĐHCQ);

- Tiếp nhận và quản lý sinh viên nước ngoài; tuyển chọn sĩ quan dự bị;

- Phụ trách dữ liệu, in Giấy thông báo trúng tuyển các khóa, hệ;

- Cấp mới tài khoản email sinh viên UEH cho thí sinh trúng tuyển đầu khóa học (ĐHCQ, VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

- Xếp lớp sinh viên đầu khóa học (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

- Quản lý hệ thống quản lý sinh viên UIS, website student.ueh.edu.vn

- Quản lý website, email tuyển sinh, email đơn vị.

 Hỗ trợ chính các công việc:

- Trực điện thoại, email, hotline tuyển sinh;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo.

- Phối hợp xây dựng và báo cáo nội dung sinh hoạt định hướng đầu khóa (ĐHCQ, VB2ĐHCQ, LTĐHCQ).

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

 1.  

ThS. Nguyễn Thị Kim Uyên

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4005

E-mail: kimuyen@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý, cập nhật kết quả học tập vào hệ thống quản lý và lưu trữ bảng điểm gốc (ĐHCQ-CLC, ĐHCQ-ISB, VB2ĐHCQ);

- Xét tốt nghiệp, thông báo và chịu trách nhiệm phản hồi (ĐHCQ-ISB);

- Giải quyết các trường hợp chuyển điểm, miễn học học phần (bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng);

- Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, hoàn thành khóa học, nợ học phần, xác nhận liên quan đến kết quả học tập theo nhu cầu sinh viên;

- Kiểm tra, xác nhận việc thanh toán hướng dẫn học phần Thực tập - Tốt nghiệp;

- Trực tổng đài điện thoại của đơn vị.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Trực điện thoại, hotline tuyển sinh;

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo;

- Chuẩn bị dữ liệu, in ấn và cấp phát Phụ lục văn bằng;

- Xét tốt nghiệp, thông báo và chịu trách nhiệm phản hồi (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ).

- Xét tốt nghiệp, thông báo và chịu trách nhiệm phản hồi đối với chương trình cử nhân tài năng (ĐHCQ);

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.  

 
Điện thoại đơn vị: 028.7306.1976

Hotline: 0902 230 082; 0941 230 082

Email dành cho sinh viên: daotao@ueh.edu.vn

Fanpage đơn vị: https://www.facebook.com/www.daotao.ueh.edu.vn