Đang xử lí...

Lịch làm việc và quy trình công việc

 

 

1. Lịch làm việc: Thời gian làm việc từ 07g30 - 11g30 | 13g30 - 16g30

Nhân sự

Công việc

Ghi chú

 

 1. Nhận đề nghị tạm ngừng học, thôi học, chuyển trường, chuyển hệ
 2. Nhận đề nghị miễn giảm học phí
 3. Đề nghị xác nhận SV theo nhu cầu (SV còn nợ học phần...)
 4. Nhận các loại giấy tờ (biên bản lớp, kiểm dò thông tin SV…..)
 5. Cấp lại mật khẩu truy cập portal Student.ueh.edu.vn
 6. Nhận đăng ký học chương trình thứ 2

QLSV

 

 1. Trả Quyết định bảo lưu, thôi học, chuyển hệ, chuyển trường, học lại …..
 2. Thông tin về tuyển sinh
 3. Các đề nghị xác nhận về tuyển sinh
 4. Nhận đơn đề nghị vắng có phép; thi ghép

TUYỂN SINH - QLSV

 

 1. Nhận đăng ký cấp bảng điểm;
 2. In bảng điểm;
 3. Nhận đơn xác nhận học bổng ;
 4. Nhận/ Trả đơn đề nghị chuyển điểm;
 5. Quản lý công văn.

KẾT QUẢ HT

 

 1. Tư vấn về đăng ký tín chỉ (kế hoạch, quy định….);
 2. Nhận đơn/ trả lời về các vấn đề liên quan đến đăng ký tín chỉ (thắc mắc, khiếu nại, rút học phí, đăng ký bổ sung….)
 3. Nhận các loại chứng chỉ GDQP, GDTC, Ngoại ngữ;
 4. Nhận đơn thắc mắc về điểm thi.

TÍN CHỈ-KQHT

 

 1. Phát bằng tốt nghiệp;
 2. Phát giấy CNTN còn lại; Thông tin tốt nghiệp.
 3. Xác minh văn bằng tốt nghiệp;
 4. Cấp bản sao văn bằng;
 5. Nhận đăng ký tốt nghiệp (các khóa ít);
 6. Tổng đài điện thoại.

VĂN BẰNG

 

2. Quy Trình công việc:

2.1. Quy trình Quản lý giảng dạy ĐHCQ: tải

2.2. Quy trình Quản lý thực tập của sinh viên ĐHCQ: tải

2.3. Quy trình Quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp hệ chính quy: tải

2.4. Quy trình Giải quyết đơn đề nghị vắng thi và thi ghép: tải

2.5. Quy trình bảo lưu, ngừng học, thôi học và thu nhận lại: tải

2.6. Quy trình xét miễn giảm học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng vì lý do sức khỏe: tải