Đang xử lí...

Hồ sơ cần nộp đối với thí sinh diện ưu tiên tuyền sinh năm 2016

Thông báo các hồ sơ cần nộp đối với diện chính sách K42 – Đại học chính quy khi làm thủ tục nhập học.  

Thời gian làm thủ tục nhập học từ ngày 05/9/2016 đến ngày 10/9/2016. Mỗi thí sinh có một buổi, ngày làm thủ tục nhập học – xem trên Giấy triệu tập trúng tuyển.  Địa điểm: Trường ĐH Kinh tế Hồ Chí Minh, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Trường hợp thí sinh chưa nhận được Giấy triệu tập trúng tuyển, thí sinh vui lòng cung cấp thông tin: Số báo danh, họ tên, ngày sinh, điện thoại di động và gửi đến email tuyensinh@ueh.edu.vn, UEH sẽ liên hệ với bạn sau khi nhận email.

STT

DIỆN ƯU TIÊN TUYỂN SINH

HỒ SƠ CẦN NỘP KHI LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC

GHI CHÚ

1.

Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015 được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015 được quy định tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 được quy định tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao sổ hộ khẩu.

Thí sinh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu và có hộ khẩu thường trú theo quy định.

2.

Đối tượng 03:

+ Quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;

- Bản sao quyết định xuất ngũ.

 

3.

- Đối tượng 04:

+ Con liệt sĩ ;

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

- Bản sao giấy khai sinh,

- Bản sao giấy chứng nhân ưu tiên (như giấy chứng nhận con liện sĩ, thẻ thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh.

- Giấy xác nhận của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (có ghi rõ thời gian tỷ lệ mất sức lao động).

 

4.

- Đối tượng 04:

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;”

+ Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao quyết định trợ cấp, phụ cấp của cơ quan có thẩm quyền.

- Bản sao biên bản giám định của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền.

 

5.

Đối tượng 06:

+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc nhóm ưu tiên 1;

- Bản sao giấy khai sinh.

 

 

6.

Đối tượng 06:

+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động dưới 81%;

- Bản sao giấy khai sinh,

- Bản sao giấy chứng nhân ưu tiên (như giấy chứng nhận con liện sĩ, thẻ thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh.

- Giấy xác nhận của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (có ghi rõ thời gian tỷ lệ mất sức lao động).

 

7.

Đối tượng 06:

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao quyết định trợ cấp, phụ cấp của cơ quan có thẩm quyền.

- Bản sao biên bản giám định của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền.

 

8.

Đối tượng 06:

+ Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng.

- Quyết định trợ cấp một lần của Giám đốc sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

9

Đối tượng 07:

+ Người khuyết tật nặng;

- Bản sao kết quả giám định của Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt nếu có người, phương tiện trợ giúp một phần hoặc suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

 

 

Đối với thí sinh là học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường lớp dự bị (kể cả dự bị dân tộc) cần nộp thêm bản sao hộ khẩu thường trú để xét chế độ ưu tiên.