Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Thông báo gia hạn đăng ký học phần Thực tập học kỳ cuối, năm 2024 cho sinh viên ĐHCQ khóa 47, khóa 47-CLC và các khóa cũ

Căn cứ Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ cuối, năm 2024, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) thông báo gia hạn thời gian nhận đăng ký học phần Thực tập cho sinh viên khóa 47, khóa 47-CLC và các khóa cũ như sau:

  • Đối tượng đăng ký: Sinh viên ĐHCQ khóa 47, khóa 47-CLC và các khóa cũ còn trong thời gian đào tạo.
  • Thời gian đăng ký bổ sung Khóa luận tốt nghiệp/Học kỳ doanh nghiệp và đóng học phí:
    • ĐHCQ: ngày 10/7/2024 đến 12/7/2024;
    • ĐHCQ-CLC: ngày 15/7/2024 đến 17/7/2024.
  • Hình thức đăng ký và đóng học phí: Trên portal sinh viên https://student.ueh.edu.vn

 

Lưu ý:

  • Thời gian triển khai các hình thức của học phần Thực tập – Tốt nghiệp theo kế hoạch là từ 05/8/2024 đến 13/10/2024.
  • Sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp cho Khoa/Viện đào tạo hạn chót là ngày 15/10/2024.
  • Chuyên viên phụ trách: cô Xuân Tâm (email – xuantam86@ueh.edu.vn)