Đang xử lí...

Thông báo về Danh sách lớp sinh viên Khóa 47 - Đại học chính quy

Căn cứ Kế hoạch nhập học Khóa 47 - Đại học chính quy, Phòng Đào tạo thông báo:

 

1. Điều chỉnh thời gian công bố danh sách lớp đối với sinh viên đã nhập học đợt 1 (sinh viên trúng tuyển các phương thức 1,2,3,4,5,7 theo Đề án tuyển sinh năm 2021)

Danh sách lớp được công bố vào ngày 05/10/2021 tại website Phòng Đào tạo http://daotao.ueh.edu.vn, Mục Thông báo mới.

 

2. Thông tin tài khoản truy cập Portal sinh viên (https://student.ueh.edu.vn/):

Thông tin tài khoản truy cập Portal sinh viên tại website https://student.ueh.edu.vn/ sẽ được gửi qua Email sinh viên (email @st.ueh.edu.vn) vào ngày 05/10/2021.

 

3. Thời khóa biểu Học kỳ cuối năm 2021 (Học kỳ 1 của Khóa 47)

Thời gian học chính thức từ ngày 11/10/2021.

Sinh viên có thể tham khảo thời khóa biểu dự kiến tại links https://khdtkt.ueh.edu.vn/tin-bai/thoi-khoa-bieu-du-kien-hoc-ky-cuoi-nam-2021-hk1-khoa-47-dhcq-dai-tra-va-chat-luong-cao--40550

 

Mọi thắc mắc về danh sách lớp và thông tin tài khoản Portal, sinh viên vui lòng liên hệ Cô Thiên Trinh qua số điện thoại 028 2244 3156, email trinhvt@ueh.edu.vn hạn chót là ngày 06/10/2021.