Đang xử lí...

Thông báo xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và Chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 48 - ĐHCQ

Căn cứ Quyết định số 1827/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định học tiếng Anh và Chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính quy; 
 
Trường thông báo về kế hoạch xét chuyển điểm học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đối với sinh viên Khoá 48 và Chuẩn đầu ra tiếng Anh Khóa 48 ĐHCQ cụ thể như sau:
 
1. Nội dung và các mốc thời gian
 

TT 

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Thời gian đăng ký và nộp Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

08g00 ngày 22/9 -16g00 ngày 03/10/2022

Sinh viên thực hiện khi làm thủ tục nhập học tại UEH

2

Thời gian thông báo kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh (Danh sách dự kiến)

14g00 ngày 09/10/2022

Tại website: http://daotao.ueh.edu.vn

3

Thời gian giải đáp, trả lời thắc mắc (nếu có)

14g00 ngày 09/10/2022 - 16g00 ngày 11/10/2022

Phòng Đào tạo

4

Thời gian thông báo kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh (Danh sách chính thức)

14g00 ngày 12/10/2022

Tại website: http://daotao.ueh.edu.vn

 
2. Một số lưu ý
 
- Sinh viên cần tham khảo Bảng quy đổi điểm tiếng Anh (Điều 3) trong Quy định học tiếng Anh và Chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên Đại học chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 1827/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 12/7/2021: http://daotao.ueh.edu.vn/qui-che/1/2021-7-16-quy-dinh-hoc-tieng-anh-va-chuan-trinh-do-tieng-anh-doi-voi-sinh-vien-dai-hoc-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh
 
- Đối tượng áp dụng là sinh viên Đại học chính quy chương trình chuẩn (trừ chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) và chương trình Chất lượng cao (học bằng tiếng Việt, học bằng tiếng Anh).
 
- Thời hạn giá trị của các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là 02 (hai) năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm ngày 15/03/2020 trở về sau.
 
- Điểm chuyển các học phần tiếng Anh được tính vào điểm trung bình tích lũy xét chuyên ngành (nếu có) và xếp loại tốt nghiệp, nhưng không tính vào điểm trung bình xét học bổng UEH.
 
- Thời gian xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và Chuẩn đầu ra tiếng Anh: tháng 3 và tháng 9 hằng năm. Sinh viên được tùy chọn số học phần tiếng Anh chuyển đổi điểm và đợt xét chuyển. Tuy nhiên, 01 học phần tiếng Anh chỉ được xét chuyển điểm 01 lần.
 
- Kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và chuẩn đầu ra tiếng Anh có giá trị suốt khóa học, không tính theo thời hạn của chứng chỉ.
 
- Đợt xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và chuẩn đầu ra tiếng Anh tiếp theo: ngày 06/03/2023, sinh viên theo dõi thông báo cụ thể tại website: http://daotao.ueh.edu.vn
 
- Khi cần trao đổi, sinh viên vui lòng liên hệ: 
+ Chuyển điểm các học phần tiếng Anh: Cô Kim Uyên - kimuyen@ueh.edu.vn - SĐT: 0909.333.504
+ Chuẩn đầu ra tiếng Anh: Cô Lan - ntlan@ueh.edu.vn - SĐT: 0918.240.571