Đang xử lí...

Thông báo phân chia đợt học và hình thức học của học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh ở Học kỳ đầu 2024

1. Thông tin chung

Học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo chính khóa của các cơ sở giáo dục đại học.

 

2. Địa điểm - Hình thức học tập

- Địa điểm học tập: Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh - Số 1, Lê Quý Đôn, Khu đô thị ĐHQG TP.HCM, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Hình thức học tập: Học tập trung toàn thời gian tại Trung tâm.

 

3. Thời gian - danh sách các đợt học (dự kiến)

- Đợt học 1: từ ngày 08/01/2024 - 02/02/2024 gồm các khối lớp sau:

STT

Khoa/Viện

Khối lớp

1

Khoa Kế toán

ACCP001

2

ICAP001

3

KO0001

4

KN0001 - KN0009; KNP001 - KNP003; KNF001

5

AU0001 - AU0002; AUP001 - AUP002; AUF001

6

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

MTP001

7

IB0001 - IB0006; IBP001 - IBP004; IBF001 - IBF004

8

KM0001 - KM0002; KMP001 - KMP002; KMF001

9

LM0001; LMP001; LMF001

10

MR0001 - MR0002; MRP001; MRF001

11

Khoa Quản trị

DB0001; DBP001

12

AD0001 - AD0008; ADP001 - ADP005; ADF0001 - ADF002

13

BV0001; BVP001

14

EM0001; EMP001

15

Khoa Tài chính

FI0001

16

FN0001-FN0005; FNP001-FNP004; FNF001-FNF002

17

IN0001

18

IF0001; IFP001 - IFP002

19

Viện Công nghệ thông minh và tương tác

LT0001; LTP001

20

RA0001; RAP001

 

 

- Đợt học 2: từ ngày 13/5/2024 - 08/6/2024

STT

Khoa/Viện

Khối lớp

1

Khoa Du lịch

TS0001; TS0002; TSP001

2

KS0001; KSP001

3

SK0001; SKP001

4

Khoa Ngân hàng

NH0001 - NH0003; NHP001 - NHP002; NHF001

5

TT0001; TTP001

6

Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

CY0001

7

IT0001

8

ER0001

9

BI0001

10

SE0001

11

DS0001

12

CS0001

13

EE0001 - EE0002; EEP001 - EEP002

14

Khoa Toán - Thống kê

AS0001; ASP001

15

FM0001

16

TK0001

17

Khoa Thiết kế Truyền thông

DD0001; DDP001; DDF001

18

Viện Đô thị thông minh và quản lý

SC0001 - SC0002; SCP001

19

Viện Đổi mới sáng tạo

FE0001; FEP001

20

TI0001; TIP001

21

Khoa Kinh tế

RE0001 - RE0002

22

AR0001

23

ECO001; ECOP01

24

IV0001 - IV0002; IVP001 - IVP002

25

HR0001 - HR0003

26

VA0001; VAP001

27

Khoa Luật

LQ0001; LQP001

28

EL0001 - EL0002; ELP001-ELP002

29

Khoa Quản lý nhà nước

PM0001; PMP001

30

Khoa Tài chính công

PF0001 - PF0002

31

TA0001 - TA0002

32

Khoa Ngoại ngữ

AV0001 - AV0003

33

Khoa Lý luận chính trị

CT0001

34

Viện Đào tạo quốc tế

ISB-K48; ISB-K49

 

 

4. Thông tin thêm

- Trường thực hiện đăng ký cho sinh viên học Giáo dục quốc phòng - an ninh 01 lần vào Học kỳ 2 (Học kỳ đầu 2024).

- Lịch học được bố trí theo lớp chuyên ngành, không thể thay đổi đợt học.

- Nếu sinh viên không tham gia được theo lịch được bố trí, sinh viên vui lòng hủy học phần khi đăng ký học phần cho Học kỳ đầu.

 

Đăng ký học lại: Sinh viên đăng ký trực tiếp với Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - ĐHQG TP.HCM, trước khi đăng ký sinh viên đến phòng Đào tạo để xin giấy xác nhận sinh viên đăng ký học lại GDQP-AN.

 

Lưu ý: Do yêu cầu học tập trung toàn bộ thời gian tại Trung tâm, sinh viên có nhu cầu học lại GDQP-AN cần sắp xếp thời khóa biểu hợp lý (không trùng với lịch học chính khóa của UEH) hoặc đăng ký trong học kỳ hè.

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ thầy Lê Tuấn Hà - Chuyên viên Phòng Đào tạo qua Email: hatl@ueh.edu.vn hoặc Số điện thoại: (028) 3823 0082 - Số nội bộ 163 trong giờ hành chính để được hỗ trợ.