Đang xử lí...

Thông báo về việc điều chỉnh các mốc thời gian tuyển Cộng tác viên hỗ trợ công tác Tuyển sinh chính quy, năm 2024

Căn cứ số lượng hồ sơ ứng tuyển thực tế và kế hoạch làm việc của đơn vị, Phòng Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh các mốc thời gian tuyển Cộng tác viên hỗ trợ công tác Tuyển sinh chính quy, cụ thể như sau:

 

- Ngày 09 - 30/11/2023: Sơ tuyển hồ sơ;

- Ngày 01 - 04/12/2023: Hẹn lịch phỏng vấn và gửi yêu cầu đề bài thiết kế đến CTV Thiết kế, đề bài đăng tin đến CTV Viết bài đăng tin;

- Ngày 06/12 - 12/12/2023: Tổ chức phỏng vấn theo lịch hẹn (Hình thức: Trực tiếp);

Lịch phỏng vấn sẽ được căn chỉnh sao cho phù hợp với lịch thi của từng thí sinh vượt qua vòng sơ tuyển.

- Ngày 09 - 12/01/2024: Thông báo kết quả trúng tuyển và các thủ tục liên quan.

 

Tham khảo thông báo tuyển tại links.

 

Khi cần trao đổi thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo:

- Cô Thiên Trinh, Điện thoại: 077 464 5168, Email: trinhvt@ueh.edu.vn

- Cô Thanh Bình, Điện thoại: 077 976 6089; Email: binhnnt@ueh.edu.vn