Đang xử lí...

Thông báo về việc phổ biến yêu cầu Thực tập tốt nghiệp học kỳ đầu năm 2024

Khoa Kế toán thông báo phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ đầu năm 2024 như sau:

 

- Đối tượng tham dự: Sinh viên Khóa 24.1 – Văn bằng 2 Đại học chính quy (ĐHCQ), Khóa 26.2 - Liên thông ĐHCQ; và các Khóa trước thực tập tốt nghiệp cùng.

- Thời gian và địa điểm: Lúc 18g00 ngày 12/12/2023 tại Phòng B1-402 (địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

 

Khoa thông báo để sinh viên biết và tham dự.