Đang xử lí...

Thông báo kế hoạch Hội diễn văn nghệ UEH 2023

 
UEH thông báo kế hoạch Hội diễn văn nghệ 2023 chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày thành lập UEH (27/10/1976 - 27/10/2023) và các ngày lễ lớn trong năm 2023. Đồng thời, duy trì phong trào văn hóa văn nghệ lành mạnh, bổ ích cho sinh viên, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
 
Hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu Online từ ngày 15/3/2023 đến 31/3/2023
Link đăng ký: dsa.ueh.edu.vn/hoidien
 
Sinh viên xem nội dung Kế hoạch tổ chức hội diễn: chi tiết