Đang xử lí...

Thông báo điều chỉnh lịch học, lịch thi của sinh viên Khóa 46, 47, 48 Đại học chính quy để tham gia Chương trình "UEH Youth Festival 2023"