Đang xử lí...

Thông báo kết quả chuyển điểm học phần tiếng Anh, Chuẩn tiếng Anh đầu ra Khoá 47; Khóa 48 ĐHCQ - Đợt tháng 9 năm 2023 (Dự kiến)

Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn tiếng Anh đầu ra Khóa 47; Khóa 48 Đại học chính quy_ Đợt tháng 9 năm 2023 như sau:
 
-Danh sách xét chuyển điểm tiếng Anh _dự kiến: 
Khóa 47: Xem
Khóa 48: Xem
-Danh sách xét chuẩn tiếng Anh đầu ra _dự kiến: 
Khóa 47: Xem
Khóa 48: Xem
 
Một số lưu ý:
1. Sinh viên có kết quả chuyển điểm tiếng Anh và đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra được công nhận cho đến lúc xét tốt nghiệp;
 
2. Sinh viên cần đạt được chuẩn trình độ tiếng Anh trong quá trình học như sau: 
 
 
(Trích Điều 5 của quy định về việc học tiếng Anh và Chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 47; Khóa 48ĐHCQ)
 
3.Thời gian thông báo và cập nhật kết quả chính thức: 14g00 ngày 20/9/2023. Sinh viên đăng nhập vào website  https://student.ueh.edu.vn/ 
 Chọn mục: “Nộp chứng chỉ”  kiểm tra kết quả Chuẩn đầu ra tiếng Anh tại hộp thoại: “Danh sách”
 Kiểm tra kết quả chuyển điểm các học phần tiếng Anh tại mục:“Kết quả học tập”
 
4. Đối với Khóa 48 ĐHCQ, trường hợp sinh viên được giải quyết chuyển điểm vào đợt tháng 9/2023 nhưng có đăng ký và đang học HP Tiếng Anh P3 theo chương trình đào tạo. Điểm chuyển HP tiếng Anh P3 chỉ được tính vào Điểm trung bình tích lũy học tập khi sinh viên làm Giấy đề nghị hủy học phần không rút phí, cụ thể:
 Từ ngày 15/9 đến 16g00 ngày 19/9/2023, sinh viên gửi Giấy đề nghị hủy học phần Tiếng Anh qua email Cô Xuân Tâm - xuantam86@ueh.edu.vn để cập nhật điểm RT _Điểm hủy học phần trong tài khoản sinh viên.
 
Trường hợp sinh viên đã thực hiện hoặc không chuyển điểm học phần TAP3, vui lòng bỏ qua lưu ý này.
 
5. Thông tin liên hệ:
- Chuyển điểm học phần tiếng Anh: Cô Kim Uyên - kimuyen@ueh.edu.vn - ĐT: (028).38230082_Ext: 142
- Chuẩn tiếng Anh đầu ra: Cô Lan- ntlan@ueh.edu.vn - ĐT:(028).38230082_Ext: 141.