Đang xử lí...

Những câu hỏi thường gặp về kết quả học tập

Câu 1: Em đăng ký học trả nợ hoặc cải thiện ở học kỳ 7 (học kỳ cuối năm thứ 4) với sinh viên khoá sau, kết quả của em có kịp để xét tốt nghiệp đợt 4 (tháng 12)?

- Thời gian thi kết thúc học phần học kỳ cuối vào tháng 12;

- Thời gian xét tốt nghiệp đợt 4 tháng 12;

Do đó, dự kiến kết quả thi các học phần em đăng ký học với sinh viên khóa sau sẽ không kịp để xét tốt nghiệp đợt 4.

Học kỳ 7: UEH tổ chức các lớp học phần trả nợ có mở riêng cho sinh viên năm cuối và kết quả kịp xét tốt nghiệp đợt 1. Các lớp học phần này được tổ chức theo kết quả khảo sát. Đợt khảo sát vào tháng 4 hàng năm.

 

Câu 2: Em có yêu cầu phúc khảo, em phải làm như thế nào và xem kết quả ở đâu ?

Em có thể liên hệ trực tiếp phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí (phòng Phòng B1-12A01) - 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP.HCM) để đăng ký phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần hoặc đăng ký trực tuyến tại đường dẫn sau: https://es.ueh.edu.vn/dichvu/chitiet/8

Kết quả phúc khảo sẽ được công bố tại website Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí tại đường dẫn sau: https://khdtkt.ueh.edu.vn/danh-muc/phuc-khao-6.

 

Câu 3: Điểm học phần trong tài khoản sinh viên khác với kết quả mà Giảng viên công bố, em phải làm gì?

Trường hợp có đi học và làm bài đầy đủ, nhưng không có điểm quá trình (hoặc điểm quá trình bị ghi sai) thì em phải làm sao?

Em liên hệ trực tiếp với giảng viên giảng dạy hoặc Khoa quản lý môn học đó, Giảng viên sẽ thực hiện các thủ tục để điều chỉnh kết quả trong trường hợp có sai sót về điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần của em.

 

Câu 4: Em đã học lại môn A ở học kỳ này và kết quả đã đạt, nhưng trong tài khoản vẫn để điểm cũ (điểm rớt)?

Tại tài khoản cá nhân (Portal), mục “Kết quả học tập” thể hiện kết quả các môn đã đăng ký học theo từng học kỳ tương ứng. Em kiểm tra lại điểm môn A tại học kỳ này, nếu kết quả sai hoặc chưa có (lưu ý về thời gian cập nhật điểm, câu hỏi số …..), bạn có thể liên hệ với chuyên viên quản lý kết quả học tập của phòng Đào tạo để điều chỉnh:

- Đại học chính quy: gặp thầy Tài (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 143); email: ductaiqldt@ueh.edu.vn

- Đại học chính quy – CLC, ISB: gặp cô Uyên (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 142); email: kimuyen@ueh.edu.vn

- Văn bằng 2 ĐHCQ , Liên thông ĐHCQ: gặp cô Lan (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 141): email: ntlan@ueh.edu.vn

 

Câu 5: Điểm trung bình của em bị tính sai trong Giấy chứng nhận kết quả học tập, em phải điều chỉnh thế nào?

Em liên hệ với chuyên viên quản lý kết quả học tập của phòng Đào tạo để kiểm tra và điều chỉnh lại nếu có sai sót:

-Đại học chính quy: gặp thầy Tài (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 143); email: ductaiqldt@ueh.edu.vn.

- Đại học chính quy – CLC, ISB: gặp cô Uyên (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 142); email: kimuyen@ueh.edu.vn

- Văn bằng 2 ĐHCQ , Liên thông ĐHCQ: gặp cô Lan (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 141): email: ntlan@ueh.edu.vn

   

Câu 6: Em thấy điểm trung bình học bổng (ĐTBHB) của em cao hơn bạn khác trong lớp, nhưng sao bạn có tên trong danh sách nhận học bổng còn em thì không?

UEH xét học bổng dựa trên xếp loại học bổng (XLHB) của sinh viên trong học kỳ và lấy từ trên xuống. Xếp loại học bổng được tính dựa trên 2 điều kiện:

-XLHB loại xuất sắc: ĐTBHB từ 9,00 đến 10,00 và rèn luyện là 1,0: hưởng mức học bổng 150%.

-XLHB loại giỏi: ĐTBHB từ 8,00 đến cận 9,00 và rèn luyện là 0,8: hưởng mức học bổng 120%.

-XLHB loại khá: ĐTBHB từ 7,00 đến cận 8,00 và rèn luyện là 0,6: hưởng mức học bổng 100%.

Trường hợp không có tên trong danh sách nhận học bổng, trước tiên em cần xem lại điểm rèn luyện của mình. 

  Điểm trung bình xét học bổng chỉ tính số tín chỉ thực học tại học kỳ xét học bổng. Em phải theo dõi thông báo xét học bổng UEH trên website của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học để biết thời gian chốt dữ liệu để xét là thời điểm nào em nhé. Tại thời điểm đó, điểm của em có bao nhiêu sẽ xét bấy nhiêu. Củ thể về việc xét học bổng em vui lòng liên hệ Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học: https://dsa.ueh.edu.vn/

 

Câu 7: Em đã thi đạt học phần A, nhưng trong quá trình học em lại đăng ký và đóng tiền học phần này nữa. Tuy nhiên em lại không đi học vì nghĩ như vậy điểm cũ của em vẫn được chấp nhận. Sau này em mới biết là điểm cũ sẽ bị hủy bỏ và bị thay thế bằng điểm mới (điểm không đạt).Em có thể xin lấy lại điểm cũ được không và bằng cách nào?

  • Đối với các khóa từ khóa 46 – ĐHCQ trở về trước, khóa 25.2 – Liên thông ĐHCQ trở về trước và Khóa 23.2 – Văn bằng 2 ĐHCQ trở về trước, khi em đã đăng ký học cải thiện học phần A. Căn cứ vào điều 9, Quy định “Tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh” (Ban hành kèm theo quyết định số 1407/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) quy định : Kết quả lần học sau cùng trong các lần học sẽ được chọn để tính vào điểm trung bình tích lũy.

   Như vậy, em không thể lấy lại điểm cũ và phải đăng ký học lại học phần A.

  • Đối với các khóa từ Khóa 47 – ĐHCQ trở về sau, khóa 26.1 – Liên thông ĐHCQ trở về sau và khóa 24.1 – Văn bằng 2 ĐHCQ trở về sau, kết quả của học phần sẽ là kết quả cao nhất trong các lần học của học phần đó. Do đó nếu em đã đạt học phần trên ở lần học trước thì kết quả đó sẽ là kết quả cuối cùng của học phần.