Đang xử lí...

Danh sách sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí xét đợt 3, học kỳ cuối năm 2021

Danh sách sinh viên Đại học chính quy thuộc diện MGHP Đợt 3: Xem

Danh sách sinh viên Liên thông đại học chính quy thuộc diện MGHP Đợt 3: Xem

 

Lưu ý:

1. Khi cần hỏi thêm thông tin về đối tượng, danh sách miễn giảm học phí, sinh viên vui lòng gửi email đến Phòng Đào tạo: qldt_ctsv@ueh.edu.vn

 

2. Trường sẽ thông báo chi trả tiền MGHP đợt 3 học kỳ cuối năm 2021 tại website của Phòng Tài chính - Kế toán: www.tckt.ueh.edu.vn. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần giải đáp về việc chi trả tiền MGHP, sinh viên có thể liên hệ thông qua email của Phòng Tài chính - Kế toán (tckt-contact@ueh.edu.vn) hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 028.38222357 - Ext: 0 (gặp thầy Khải) để được giải đáp chi tiết.