Đang xử lí...

Thông báo V/v nộp Giấy đề nghị hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 đối với sinh viên ĐHCQ

Căn cứ Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

            TĐại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo việc nộp Giấy đề nghị hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên các khóa 44, 45, 46,47 Đại học chính quy như sau:

1. Đối tượng:

Để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên các khóa 44, 45, 46,47 Đại học chính quy đang học tại trường phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

- Không áp dụng đối với sinh viên: cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển học đại học sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.

 

2. Hồ sơ hưởng hỗ trợ chi phí học tập

- Giấy đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp;

- Bản sao Giấy khai sinh.

 

3. Nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ chi phí học tập

- Sinh viên thuộc diện hưởng hỗ trợ chi phí học tập nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định. Hồ sơ gửi đến Phòng Đào tạo (Cô Hạnh hoặc Cô Thiên Trinh) - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh .

- Thời gian nộp Giấy đề nghị hỗ trợ chi phí học tập: từ ngày 17/01/2022 đến hết ngày 18/01/2022.

- Ngoài hồ sơ sinh viên ghi rõ: "Nộp hồ sơ chính sách hỗ trợ CPHT"

- Trường sẽ không nhận Giấy đề nghị hỗ trợ chi phí học tập nếu các giấy tờ kèm theo không hợp lệ và không nộp theo đúng thời gian quy định.

 

4. Sinh viên cần trao đổi thêm, vui lòng liên hệ Cô Thiên Trinh, email trinhvt@ueh.edu.vn