Đang xử lí...

Những câu hỏi về xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp

Câu 1: Điều kiện để xét và công nhận tốt nghiệp?

Căn cứ vào điều 24, Quy định “Tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh” (Ban hành kèm theo quyết định số 1407/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy nếu hội đủ các điều kiện sau đây:

-Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị kỷ luật đình chỉ học tập và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

-Hoàn tất toàn bộ chương trình đào tạo của khoá học, có đủ số tín chỉ tích lũy quy định cho ngành/chuyên ngành;

-Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và chứng chỉ Giáo dục thể chất;

-Có các chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra theo quy định của UEH.

Riêng đối với sinh viên Văn bằng 2 đại học chính quy và Liên thông đại học chính quy, thì không xét:

-Điều kiện chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và chứng chỉ Giáo dục thể chất;

-Thay chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra bằng việc thi đạt tiếng Anh đầu ra theo quy định của UEH.

 

Câu 2: Trong trường hợp nào, xếp hạng trên văn bằng tốt nghiệp bị hạ bậc?

Căn cứ vào điều 25, Quy định “Tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh” (Ban hành kèm theo quyết định số 1407/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh), hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

-Có thời gian học chính thức tại UEH vượt quá thời gian quy định theo kế hoạch (cụ thể học vượt quá 4 năm học chính thức của khoá đó, đối với đại học chính quy).

-Có số tín chỉ của các học phần phải học lại vượt quá 5% tổng số tín chỉ toàn khoá;

-Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo ở cấp trường trở lên.

 

Câu 3: Em có tên trong danh sách tốt nghiệp (tại trang web của Phòng QLĐT-CTSV), khi nào em nhận được giấy Chứng nhận tốt nghiệp và khi nào nhận Bằng tốt nghiệp?

Khi Phòng QLĐT – CTSV công bố danh sách SV tốt nghiệp, sẽ  thông báo về thời gian và địa điểm SV đến nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp để sử dụng trong thời gian chờ nhận Bằng tốt nghiệp.

Thời gian nhận Bằng tốt nghiệp sẽ được thông báo sau đó trên trang web  online.ueh.edu.vn  trong thời gian sớm nhất có thể.

 

Câu 4: Trong thời gian đăng ký xét tốt nghiệp theo thông báo của UEH, em chưa tích lũy đủ số tín chỉ trong chương trình đào tạo và đang chờ kết quả điểm. Em có thể đăng ký xét tốt nghiệp được không? 

Trong thời gian đăng ký xét tốt nghiệp, nếu em chưa tích lũy đủ số tín chỉ trong chương trình đào tạo thì em chưa thể đăng ký xét tốt nghiệp. Sau khi đã tích lũy số tín chỉ trong chương trình đào tạo, em sẽ đăng ký xét tốt nghiệp đợt gần nhất.

 

Câu 5: Em đã tích lũy đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo, em có phải nộp đơn xét tốt nghiệp? Nếu có thì khi nào nộp? Thủ tục ra sao?

Em đã tích lũy đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo. Để được xét tốt nghiệp, em phải thực hiện việc đăng ký và nộp đơn xét tốt nghiệp. Thời gian, địa điểm nộp đơn xét tốt nghiệp, em theo dõi tại trang online.ueh.edu.vn, chọn mục “Thông tin tốt nghiệp” .

 

Câu 6: Lịch đăng ký xét tốt nghiệp thông báo ở đâu?  Khi nào?

Hằng năm UEH có 4 đợt xét tốt nghiệp (tháng 3, 6, 10, 12).

Sinh viên vào trang online.ueh.edu.vn;  chọn mục “Thông tin tốt nghiệp” để xem thông báo về các đợt xét tốt nghiệp trong năm của UEH. 

 

Câu 7: Khi nhận Bằng tốt nghiệp, em cần mang theo những gì ?

Khi đến nhận bằng, sinh viên mang theo Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân) và biên lai đóng tiền nộp đơn xét tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời).

UEH hợp nhận bằng thay, cần có giấy ủy quyền, có xác nhận của phòng công chứng.

 Khi nhận văn bằng, sinh viên xem kỹ các thông tin được in trên văn bằng (họ tên, ngày sinh, giới tính, ngành, xếp hạng tốt nghiệp) và ký nhận trong danh sách nhận bằng.

 

Câu 8: Hạn chót nộp chứng chỉ tiếng Anh để xét tốt nghiệp?

Đối với mỗi khoá học, tháng 11 hằng năm UEH có thông báo thời gian nộp chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp cho các đợt trong năm sau, em vào trang online.ueh.edu để xem thông báo.

 

Câu 9: Trên bằng tốt nghiệp có xếp hạng kết quả học tập không, có ghi tên chuyên ngành đào tạo không?  

Trên bằng tốt nghiệp có xếp hạng kết quả học tập, theo 5 mức: xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá và trung bình.

Theo quy định hiện hành, chỉ ghi tên ngành đào tạo, không ghi chuyên ngành. Tên chuyên ngành đào tạo sẽ được ghi trong bảng điểm của sinh viên tốt nghiệp.