Đang xử lí...

Thông báo Danh sách (dự kiến) sinh viên đạt học bổng Khuyến khích học tập Học kỳ cuối năm 2020 (Xét kết quả của HKĐ năm 2020)

Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng Khuyến khích học tập HKC-2020: Khóa 43 - ĐHCQ, Khóa 44 - ĐHCQ, Khóa 45 – ĐHCQ.

Điều kiện cấp học bổng Khuyến khích học tập HKC_2020: Khóa 43 - ĐHCQ, Khóa 44 - ĐHCQ, Khóa 45 - ĐHCQ, Chương trình Chất lượng cao.

Sinh viên lưu ý:

- Phòng Quản lý đào tạo - CTSV xét theo dữ liệu điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện của Học kỳ đầu năm 2020 tại thời điểm ngày 26/10/2020;

- Danh sách dự kiến chưa cập nhật dữ liệu các trường hợp sinh viên được nhận học bổng các chương trình tài trợ từ tổ chức bên ngoài của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên;

- Sinh viên thắc mắc về Danh sách (dự kiến) đạt học bổng Khuyến khích học tập, vui lòng liên hệ Phòng Quản lý đào tạo - CTSV (Phòng A.014, địa chỉ 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) - Bàn số 1; Số điện thoại (028) 38.230.082 +142 (Cô Kim Uyên); Email: kimuyen@ueh.edu.vn.

- Thời gian dự kiến công bố Danh sách chính thức và Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập Học kỳ Cuối năm 2020: ngày 15/11/2020 trên website: http://daotao.ueh.edu.vn/