Đang xử lí...

Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập và Danh sách sinh viên Khóa 43, 44, 45 - ĐHCQ đạt Học bổng Khuyến khích học tập HKC năm 2020.

Phòng Đào tạo thông báo kết quả học bổng Khuyến khích học tập  - Học kỳ cuối năm 2020 như sau:

- Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập (KKHT) và Danh sách chính thức đạt học bổng KKHT học kỳ cuối năm 2020 sinh viên Khóa 43, 44 và 45 ĐHCQ: Xem file đính kèm.

- Phòng Tài chính - Kế toán sẽ có thông báo về việc chi trả học bổng KKHT cho sinh viên vào tháng 12/2020 trên website Phòng: http://tckt.ueh.edu.vn

- Sinh viên thắc mắc kết quả học bổng KKHT vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (phòng A.014, Bàn số 1, địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) Số điện thoại (028)38 230 082 Ext:142 (Cô Kim Uyên); Email: kimuyen@ueh.edu.vn.