Đang xử lí...

Thông báo danh sách sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập xét đợt 2, học kỳ cuối năm 2023

Căn cứ kết quả xét hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ cuối năm 2023, Phòng Đào tạo thông tin đến sinh viên danh sách được xét duyệt MGHP và HTCPHT như sau:
Danh sách sinh viên được xét duyệt MGHP Đợt 2 (nộp hồ sơ đợt 1): Xem
Danh sách sinh viên được xét duyệt HTCPHT Đợt 1 (nộp hồ sơ đợt 1): Xem
 
Lưu ý:
1. Khi cần hỏi thêm thông tin về đối tượng, danh sách MGHP và HTCPHT, sinh viên vui lòng liên hệ cô Hạnh, email nthhanh@ueh.edu.vn
2. Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ thông báo chi trả tiền MGHP, HTCPHT đợt 2 học kỳ cuối năm 2023 tại website của Phòng Tài chính - Kế toán: https://tckt.ueh.edu.vn
 
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần giải đáp về việc chi trả tiền MGHP và HTCPHT, sinh viên liên hệ Phòng Tài chính - Kế toán, email: tckt-contact@ueh.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 028.38222357 - Ext: 219 (gặp cô Xuân Nhã) để được giải đáp chi tiết.