Đang xử lí...

Thông báo tiếp nhận đăng ký đợt 3 và công bố kết quả đợt 2 học bổng hỗ trợ Covid-19 năm 2021

UEH triển khai đăng ký bổ sung đợt 3 Chương trình học bổng Hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dành cho tất cả người học đang theo học tại UEH (không phân biệt bậc, hệ đào tạo) có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19 và chưa đăng ký tham gia xét học bổng trong đợt đăng ký vào tháng 07/2021.
 
🍀 Thời hạn đăng ký: Đăng ký online từ ngày 20/11/2021 đến hết ngày 05/12/2021
 
👉Thông tin chi tiết về học bổng, cách đăng ký xem tại: https://dsa.ueh.edu.vn/tin-tuc/hbcovid-bs-dot-3/
 
📌Thông tin liên hệ: 
📧 Email: hocbong@ueh.edu.vn 
☎ Số điện thoại:
Cô Nhật Uyên (028) 7306 1976 - ext 1005   
Thầy Minh Lộc (028) 7306 1976 - ext 1004
Cô Thúy Hải (028) 7306 1976 - ext 1003