Đang xử lí...

Danh sách sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí xét đợt 1, 2, học kỳ đầu năm 2021

Danh sách sinh viên Đại học chính quy thuộc diện MGHP Đợt 1: Xem

Danh sách sinh viên Đại học chính quy thuộc diện MGHP Đợt 2: Xem

Danh sách sinh viên Liên thông đại học chính quy thuộc diện MGHP Đợt 1: Xem

Danh sách sinh viên Liên thông đại học chính quy thuộc diện MGHP Đợt 2: Xem

 

Lưu ý

1. Thời gian nộp hồ sơ để xét MGHP đợt tiếp theo, học kỳ đầu năm 2021 vào các ngày 25, 26/3/2021. Sinh viên xem thông báo tại: http://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-thuong-xuyen/hoc-bong/2021-1-13-thong-bao-nop-giay-de-nghi-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-dau-nam-2021-doi-voi-sinh-vien-dhcq-lien-thong-dhcq

 

2. Khi cần hỏi thêm thông tin về đối tượng, danh sách miễn giảm học phí, sinh viên vui lòng liên hệ gặp thầy Thạch: email thachnh@ueh.edu.vn, điện thoại 0982384039 hoặc gặp trực tiếp tại Bàn số 11, phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, A0.14, 59C, Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3.

 

3. Trường sẽ thông báo chi trả tiền MGHP học đợt 1, 2, học kỳ đầu năm 2021 tại website của Phòng Tài chính – Kế toán: www.tckt.ueh.edu.vn. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần giải đáp về việc chi trả tiền MGHP, sinh viên có thể liên hệ thông qua email của Phòng Tài chính - Kế toán (tckt-contact@ueh.edu.vn) hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 028.38222357 - Ext: 0 (gặp thầy Khải) để được giải đáp chi tiết.