Đang xử lí...

Thông báo chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên Hệ ĐHCQ và Hệ LTĐH chính quy học kỳ cuối năm 2021 đợt 1 và đợt 2