Đang xử lí...

Danh sách sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập xét đợt 1, học kỳ cuối năm 2022

Căn cứ kết quả xét hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học ký cuối năm 2022, Phòng Đào tạo thông tin đến sinh viên danh sách được xét duyệt MGHP và HTCPHT như sau:

Danh sách sinh viên được xét duyệt MGHP Đợt 1:  Xem

Danh sách sinh viên được xét duyệt HTCTHT Đợt 1: Xem

 

Lưu ý

  1. Khi cần hỏi thêm thông tin về đối tượng, danh sách MGHP và HTCPHT, sinh viên vui lòng liên hệ cô Hạnh, email nthhanh@ueh.edu.vn
  2. Trường sẽ thông báo chi trả tiền MGHP, HTCPHT đợt 1 học kỳ cuối năm 2022 tại website của Phòng Tài chính - Kế toán: www.tckt.ueh.edu.vn. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần giải đáp về việc chi trả tiền MGHP và HTCPHT, sinh viên có thể liên hệ thông qua email của Phòng Tài chính - Kế toán (tckt-contact@ueh.edu.vn) hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 028.38222357 - Ext: 0 (gặp thầy Khải) để được giải đáp chi tiết.