Đang xử lí...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức Khóa 43 – ĐHCQ (ngành Kế toán), đợt 1 năm 2021

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức Ngành Kế toán - Khóa 43 ĐHCQ (danh sách gồm nhiều trang): xem danh sách

 

 

1./ Lễ tốt nghiệp: Dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 06/7 đến 07/7/2021. Thông tin chi tiết về Lễ Tốt nghiệp sẽ được thông báo trên website www.online.ueh.edu.vn vào 16g00 ngày 21/6/2021.

 

2./ Bằng tốt nghiệp:  Dự kiến phát bằng vào Lễ Tốt nghiệp từ ngày 06/7 đến 07/7/2021.

Chuyên viên phụ trách: Cô Hạnh – Email: nthhanh@ueh.edu.vn, điện thoại: 0283 8230082 ext: 161

 

3./ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

Sinh viên Ngành Kế toán – Khóa 43 ĐHCQ có nhu cầu vui lòng đến nhận trực tiếp trong giờ làm việc tại bàn số 4, phòng A. 014 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 theo lịch sau:

 

STT

Thời gian

Ngành/ Chuyên ngành

Ghi chú

1

07g30 đến 11g30 ngày 09/6/2021

- Kiểm toán

Bao gồm Chương trình Chất lượng cao

2

13g30 đến 16g30 ngày 09/6/2021

- Kế toán doanh nghiệp

 

 

 

Sau thời gian trên, sinh viên chưa nhận giấy chứng nhận có thể nhận trực tiếp tại bàn số 4, phòng A. 014 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 vào giờ làm việc các ngày trong tuần.