Đang xử lí...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học chính quy, đợt 2 năm 2021

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức (danh sách gồm nhiều trang)xem danh sách

 

  

1./ Bằng tốt nghiệp:

Ngày 01/11/2021 Trường thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp.

Chuyên viên phụ trách: Cô Hạnh - Email: nthhanh@ueh.edu.vn, điện thoại: 0988.088.428.

 

2./ Lễ tốt nghiệp: 16g00 ngày 16/12/2021 Trường thông báo chi tiết về Lễ Tốt nghiệp.  

 

Sinh viên xem các thông báo tại website: daotao.ueh.edu.vn

 

3./ Giấy chứng nhận tốt nghiệp:

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội, Trường chỉ có thể cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (file scan) qua email cho sinh viên.

Từ ngày 25/9/2021, trường hợp sinh viên có nhu cầu vui lòng đăng ký qua email: totnghiep_dhcq@ueh.edu.vn. Khi nhận thông tin đăng ký theo mẫu, phòng Đào tạo sẽ gửi Giấy chứng nhận tốt nghiệp qua email cho sinh viên vào thứ năm hàng tuần.

 

 

MẪU EMAIL ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP

ĐỢT 2 ( THÁNG 9/2021)

Tiêu đề email: Đăng ký nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp

Nội dung: (Sinh viên cung cấp các thông tin sau)

 

  • Mã Sinh viên: ............................................
  • Họ và Tên: ..................................................
  • Chuyên ngành: .........................................
  • Lớp: ......... Khóa học: ...............................
  • Xét tốt nghiệp: đợt 2/2021.