Đang xử lí...

Thông báo V/v xét tốt nghiệp năm 2022 (tháng 01/2022) – hệ Đại học chính quy.

Căn cứ Thông báo số 2178/TB-ĐHKT-ĐT V/v tổ chức kỳ thi xét chuẩn đầu ra và xét tốt nghiệp cho hệ ĐHCQ, Trường thông báo về việc xét tốt nghiệp năm 2022 ĐHCQ như sau:

  1. Nội dung và các mốc thời gian:

Đối tượng xét tốt nghiệp: ĐHCQ: Khóa 39, 40, 41, 42, 43 và Khóa 44 (trừ ngành Kế toán – Khóa 44), bao gồm Chương trình chất lượng cao.

STT

 

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Thời gian nộp Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, Ngoại ngữ hai, Chứng chỉ IC3

(dành cho sinh viên có Chứng chỉ Quốc tế )

08g00 ngày 14/01 -16g00 ngày 18/01/2022

Nộp tại portal sinh viên.

2

Thời gian thông báo kết quả thi tiếng Anh đầu ra (dành cho sinh viên thi tại UEH)

16g00 ngày 18/01/2022

Tại website: daotao.ueh.edu.vn

3

Cập nhật kết quả thi tiếng Anh đầu ra/ IC3(dành cho sinh viên thi tại UEH)

16g00 ngày 19/01/2022

Mục “Nộp chứng chỉ” trong portal sinh viên.

4

Thông báo danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp (sinh viên tích lũy đủ tất cả các học phần, chuẩn đầu ra và chứng chỉ theo yêu cầu của Chương trình đào tạo mới đủ điều kiện tốt nghiệp)

16g00 ngày 21/01/2022

Tại website: daotao.ueh.edu.vn

5

Nhận email hủy kết quả xét tốt nghiệp đối với trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có nhu cầu xét tốt nghiệp

Từ 21/01 -16g00 ngày 24/01/2022

Gửi email hủy kết quả xét tốt nghiệp kèm thông tin sinh viên đến: ductaiqldt@ueh.edu.vn

6

Sinh viên nộp tiền tốt nghiệp (dành cho sinh viên xét tốt nghiệp)

Từ 22/01 -25/01/2022

 

7

Thời gian khiếu nại và thắc mắc

Từ 21/01 -16g00 ngày 24/01/2022

 

8

Trình Hội đồng thông qua danh sách tốt nghiệp

25/01/2022

 

9

Thông báo danh sách tốt nghiệp chính thức

16g00 ngày 27/01/2022

Tại website: daotao.ueh.edu.vn

 

  1. Nộp tiền tốt nghiệp: sinh viên nộp 300.000 đồng (bao gồm các khoản: Bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng, bìa bằng, thủ tục hoàn trả hồ sơ, lễ tốt nghiệp…);
    • Cách 1:   Sinh viên nộp phí thông qua cổng thanh toán trực tuyến: www.payment.ueh.edu.vn, chọn “ Thu tiền tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022”.
    • Cách 2:   Sinh viên nộp phí bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin như sau:
  •   Tên tài khoản:     Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  •  Số tài khoản:       0036100000119009
  •  Tên ngân hàng:   Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Gia Định
  •  Nội dung:             <Họ tên>, <MSSV>, <nộp lệ phí tốt nghiệp>

 

 

3.      Lưu ý:

            Nếu có thắc mắc về kết quả học tập, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (gửi thông tin đến email của người phụ trách) để kiểm tra lại. Trường hợp có môn học được chuyển điểm nhưng bản điểm chưa cập nhật, sinh viên đính kèm hình chụp giấy đề nghị chuyển điểm đã được duyệt.

                        

- Phụ trách kiểm tra điểm: Thầy Tài: ductaiqldt@ueh.edu.vn.

- Phụ trách kiểm tra kết quả chuẩn đầu ra, chứng chỉ: Cô Lan: ntlan@ueh.edu.vn.