Đang xử lí...

Điều kiện đăng ký thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp Khóa 20A và các khóa cũ – Văn bằng 2 ĐHCQ, đợt 1 năm 2020

Điều kiện để sinh viên đăng ký thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp là sinh viên phải dự học tất cả các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo theo bảng quy định dưới đây (sinh viên không cần phải thi đạt tất cả các học phần điều kiện).

 

 

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

Quản lý nguồn nhân lực

1

Quản trị nguồn nhân lực

3

 

2

Tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp

3

 

3

Định mức lao động

3

 

4

Bảo trợ xã hội

3

 

5

Luật Lao động

2

 

6

Hành vi tổ chức

3

 

7

Tâm lý quản lý

3

 

Quản trị

1

Quản trị nguồn nhân lực

3

 

2

Quản trị sản xuất

3

 

3

Quản trị tài chính

3

 

4

Quản trị chiến lược

3

 

5

Quản trị chất lượng

3

 

Ngoại thương

1

Quản trị xuất nhập khẩu

3

 

2

Dự án kinh doanh

3

 

3

Logistics

3

 

4

Quản trị kinh doanh quốc tế

3

 

5

Tài chính quốc tế

3

 

Tài chính

1

Tài chính doanh nghiệp I

4

 

2

Tài chính doanh nghiệp II

4

 

3

Tài chính quốc tế

4

 

4

Phân tích tài chính

3

 

Kế toán doanh nghiệp

1

Kế toán tài chính 1,2,3,4,5

11

 

2

Kế toán quản trị

4

 

3

Kế toán chi phí

4

 

4

Kiểm toán

4

 

5

Hệ thống thông tin kế toán 1,2,3

8

 

Luật kinh doanh

1

Luật hành chính

2

 

2

Luật dân sự 1,2

5

 

3

Luật công ty

3

 

4

Luật hợp đồng thương mại

2

 

4

Luật lao động

2

 

5

Luật sở hữu trí tuệ

2

 

6

Tư pháp quốc tế

2