Đang xử lí...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức Văn bằng 2 ĐHCQ , đợt 1 năm 2021.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức Văn bằng 2 ĐHCQ: xem danh sách

 

 

1./ Lễ tốt nghiệp: Dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 06/7 đến 07/7/2021 nếu dịch COVID19 đã được kiểm soát. Thông tin chi tiết về Lễ Tốt nghiệp sẽ được thông báo trên website www.online.ueh.edu.vn vào 16g00 ngày 21/6/2021.

 

2./ Bằng tốt nghiệp:  Dự kiến phát bằng từ ngày 12/7/2021.

Chuyên viên phụ trách: Cô Hạnh – Email: nthhanh@ueh.edu.vn, điện thoại: 0283 8230082 ext: 161

 

3./ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

Sinh viên có tên trong danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 và có nhu cầu cần thiết, vui lòng đăng ký qua email: totnghiep_dhcq@ueh.edu.vn (theo mẫu và bắt đầu từ ngày 28/5/2021). Sinh viên sẽ nhận Giấy chứng nhận theo lịch hẹn của Phòng Đào tạo trong email phản hồi.

Lưu ý : Theo thông báo số 946/TB-ĐHKT-VP ban hành ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, người học chỉ đến Trường trong trường hợp thật sự cần thiết. Người học, khách khi vào Trường phải khai báo thông tin, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng.

    - Địa chỉ khai báo thông tin: https://go.ueh.edu.vn/tokhaiyte.

 

MẪU EMAIL ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

Tiêu đề email: Đăng ký nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Nội dung: (Sinh viên cung cấp các thông tin sau)

  • Mã Sinh viên: ............................................
  • Họ và Tên: ..................................................
  • Chuyên ngành: .........................................
  • Lớp: ......... Khóa học: ...............................