Đang xử lí...

Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký xét tốt nghiệp và công bố danh sách sinh viên đủ điều kiên tốt nghiệp khóa 23.1 chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

1. Thời gian đăng ký:
Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp từ ngày 18/5/2020 đến ngày 20/5/2020;
 
 
2. Đối tượng:
Tất cả sinh viên khóa 23.1 LTĐHCQ đã tích lũy đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo và đạt Anh văn chuẩn đầu ra.
 
Lưu ý: Sinh viên đã đóng phí phục vụ tốt nghiệp 300.000đ ở đợt tháng 4/2020 không cần đóng lại phí này.
 
 
3. Các bước đăng ký:
Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn tại portal bằng cách đăng nhập trang online.ueh.edu.vn và vào mục “Đăng ký xét tốt nghiệp” để thực hiện đăng ký;
 
 
4. Thời gian công bố danh sách đủ điều kiên tốt nghiêp:
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp được thông báo lúc 16g00 ngày 25/5/2020 tại trang online.ueh.edu.vn
 
 
Chuyên viên phụ trách: Cô Lan - ntlan@ueh.edu.vn