Đang xử lí...

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Liên thông ĐHCQ, đợt tháng 4/2021 (cập nhật đến 11g00 ngày 03/5/2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Liên thông ĐHCQ: xem danh sách

Danh sách sinh viên có đăng ký xét tốt nghiệp, KHÔNG đủ điều kiện tốt nghiệp: xem danh sách

 

Lưu ý:

1./ Sinh viên kiểm tra lại thông tin về kết quả tốt nghiệp như: danh sách tốt nghiệp, điểm Trung bình tốt nghiệp, xếp hạng tốt nghiệp, nếu có thắc mắc vui lòng phản hồi qua email đến Phòng Đào tạo theo thông tin sau:  cô Lan - email: ntlan@ueh.edu.vn theo mẫu:

 

Tiêu đề: Thắc mắc kết quả tốt nghiệp đợt tháng 4/2021:

  • MSSV:
  • Họ và Tên:
  • Lớp – Khóa:
  • Nội dung:

 

* Hạn chót để bổ sung tốt nghiệp và giải quyết khiếu nại đến 16g00 ngày 10/5/2021. Sau thời gian trên, mọi thắc mắc khiếu nại sẽ KHÔNG được giải quyết.

 

Sinh viên đã có Chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn học phần Tiếng Anh đầu ra nhưng chưa nộp bản giấy/scan qua email có thể nộp bổ sung hình ảnh chứng chỉ trước 16g00 ngày 10/5/2021 qua email: ntlan@ueh.edu.vn theo mẫu sau:

 

Tiêu đề: Nộp chứng chỉ ngoại ngữ

  • MSSV:
  • Họ và Tên:
  • Lớp – Khóa:
  • Số điện thoại liên hệ:

(Đính kèm hình ảnh rõ nét của chứng chỉ trong email)

 

 

2./ Đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung, đợt tháng 4/2021:

Thời gian: vào các ngày từ 06/5 đến 16g00 ngày 10/5/2021.

Hình thức: Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp theo hướng dẫn trong tài khoản www.online.ueh.edu.vn – Mục: Đăng ký xét tốt nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức sẽ được công bố lúc 16g00 ngày 28/5/2021 trên website www.online.ueh.edu.vn

 

3./ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Sinh viên theo dõi thông báo công bố ngày 28/5/2021 trên website www.online.ueh.edu.vn