Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập ĐHCQ – Học kỳ đầu – Năm 2020

Lưu ý:

+ Thời gian thực tập ĐHCQ các khóa: chi tiết

Các trường hợp sinh viên đã đăng ký nhưng chưa biết giảng viên hướng dẫn. Sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Khoa chuyên ngành (sau ngày 01/12/2019): xem chi tiết

 

 

Khoa Kế toán:

- Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

 

Khoa Kinh tế:

- Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

Khoa Ngân hàng

- Ngày 06/12/2019 (15g00): Chương trình hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 42 ĐHCQ (lần 2) tại phòng D.204 (196 Trần Quang Khải, Quận 1).
- Thành phần dự: Toàn thể sinh viên các lớp NH, TTCK khóa 42 và các khóa cũ ĐHCQ đăng ký TTTN lần 2.

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Danh sách sinh viên (bao gồm chương trình CLC ) được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

Danh sách sinh viên được phân công bổ sung vui lòng liên hệ Thầy Nguyễn Thị Hồng Thu - Điện thoại: 0903708179 hoặc Email: hthu@ueh.edu.vn 

Nguyễn Hồng Cát Minh

 

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

 

Khoa Quản trị kinh doanh

Danh sách sinh viên (bao gồm chương trình CLC ) được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.