Đang xử lí...

Thông báo kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 43 – ĐHCQ, đợt 2, học kỳ đầu năm 2021

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 26/10/2020 đến 29/10/2020

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2021;

Sinh viên đăng ký thực tập lại và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 26/10/2020 đến 09/11/2020

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 23/11/2020 đến 28/11/2020

 

Các Khoa/Viện đào tạo triển khai kế hoạch thực tập, học kỳ doanh nghiệp phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (1 tuần)

Khoa/Viện đào tạo, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ theo đề nghị của Khoa/Viện đào tạo)

Từ 04/01/2021 đến 28/03/2021

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa/Viện đào tạo, GVHD và sinh viên

Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 30/03/2021

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho Khoa/Viện đào tạo.

Khoa/Viện đào tạo, GVHD và sinh viên

Ngày 20/04/2021

Hạn cuối Khoa/Viện nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Khoa/Viện, phòng QLĐT-CTSV

Từ 22/04/2021 đến 24/04/2021

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (trang www.online.ueh.edu.vn)

 

Tuần đầu tháng 05/2021

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2021

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 20/05/2021

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 24/05/2021 đến 26/05/2021

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn