Đang xử lí...

Thông báo danh sách sinh viên Khoa Kế toán ĐHCQ, ĐHCQ-CLC được phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp – Học kỳ cuối – Năm 2020

Khoa Kế toán:

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp:

+ Kế toán công: chi tiết

+ Kế toán doanh nghiệp: chi tiết

+ Kiểm toán - CLC: chi tiết

+ Kiểm toán: chi tiết

 

Lưu ý:

+ Thời gian thực tập ĐHCQ Khoa Kế toán: chi tiết

+ Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc.