Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập ĐHCQ – Học kỳ cuối – Năm 2020

Lưu ý:

+ Thời gian thực tập ĐHCQ các khóa:

Khoa Kế toán: chi tiết

Các Khoa khác: chi tiết

+ Sinh viên đã đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và hoàn thành học phí nhưng không có tên trong danh sách bên dưới. Sinh viên vui lòng liên hệ với Khoa chuyên ngành: chi tiết

 

Khoa Viện Du lịch:

Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing:

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: File1File2

+ Kinh doanh quốc tế (bao gồm CLC): File1(IB); File2(IBC); File3(IBC_EN);

+ Ngoại thương: chi tiết

+ Kinh doanh thương mại: chi tiết

+ Marketing: chi tiết

Danh sách bổ sung (cập nhật 12g00, ngày 04/8/2020): xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc.

 

 

 

 

Khoa Kinh tế:

Lịch triển khai kế hoạch thực tập & hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp

TT

Họ và Tên GV

Ngày/ giờ

Địa điểm

CN/Lớp

1

Nguyễn Lưu Bảo Đoan

Sáng 07g30-11g00 - 25/7/2020

B2-501

BĐS

2

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Sáng 07g30-11g00 - 10/7/2020

B1-505

KTH

3

Hồ Hoàng Anh

Sáng 07g30-11g00 - 11/7/2020

Online

KHĐT

4

Nguyễn Quỳnh Hoa

Sáng 07g30-11g00 - 14/7/2020

H101

TĐG

5

Phùng Thanh Bình

Sáng 07g30-11g00 -  11/7/2020

B2-302

KTNN

6

Võ Thành Tâm

Sáng 07g30-11g00 -  22/7/2020

H001

B2-601

QLNNL

Lưu ý: Sinh viên cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Khoa Kinh tế qua điện thoại số: 028 38 448 222

Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

 

Khoa Tài chính:

Chuyên ngành: 

- Tài chính;
- Tài chính quốc tế;
- Quản trị rủi ro Bảo hiểm;
Sinh viên (bao gồm ĐHCQ, ĐHCQ-CLC và khóa cũ) tập trung vào lúc 8h00 sáng thứ 3 ngày 14/7/2020, tại Hội trường A116 [59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3], để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp. 
 
Lớp trưởng thông báo cho các bạn trong lớp có nhu cầu xin cấp Giấy giới thiệu thực tập đăng ký theo lớp và tập hợp danh sách đại diện tới Văn phòng khoa [Cơ sở B1 - 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10] nhận giấy giới thiệu thực tập từ ngày 13/7/2020 tới ngày 16/7/2020.
 
Lớp trưởng nhận thông báo nộp chứng chỉ ngoại ngữ tại Văn phòng khoa. 

 

Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn

+ Chuyên ngành Tài chính: File1(FNC); File2(FN)

+ Chuyên ngành Tài chính quốc tế: xem chi tiết

+ Chuyên ngành Quản trị rủi ro và Bảo hiểm: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

 

Khoa Luật kinh tế:

- Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

 

Khoa Ngân hàng:

Khoa Ngân hàng triển khai kế hoạch và phổ biến yêu cầu thực tập, học kỳ doanh nghiệp cho sinh viên K43 (bao gồm ĐHCQ, và khóa cũ)- Chuyên ngành Ngân hàng, Thị trường Chứng khoán.

Xem chi tiết tại đường link đính kèm: tại đây