Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập ĐHCQ – Học kỳ cuối – Năm 2021

Lưu ý:

+ Thời gian thực tập ĐHCQ các khóa: chi tiết các ngành; chi tiết Khoa Kế toán

+ Sinh viên đã đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và hoàn thành học phí nhưng không có tên trong danh sách bên dưới. Sinh viên vui lòng liên hệ với Khoa chuyên ngành: chi tiết

 

 

Khoa Kinh tế:

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (file gồm nhiều sheet)chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc.

 

 

 

Viện Du lịch:

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (file gồm nhiều sheet)chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc.