Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 46 – ĐHCQ, và các khóa cũ đợt 2 học kỳ đầu năm 2024

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 31/10/2023 đến 03/11/2023

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2024;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp; Học kỳ doanh nghiệp (lần 2).

www.student.ueh.edu.vn

Từ 31/10/2023 đến 17/11/2023

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 21/11/2023 đến 25/11/2023

 

Các Khoa đào tạo triển khai kế hoạch thực tập, học kỳ doanh nghiệp phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến nội dung, yêu cầu.

Khoa đào tạo, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ theo đề nghị của Khoa đào tạo)

Từ 22/11/2023 đến 25/11/2023 Sinh viên nhận giấy giới thiệu khi có nhu cầu Phòng DSA

Từ 02/01/2024 đến 24/03/2024

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa đào tạo, GVHD và sinh viên

Từ 02/02/2024 đến 18/02/2024

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 26/03/2024

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp; Học kỳ doanh nghiệp cho Khoa đào tạo.

Khoa đào tạo, GVHD và sinh viên

Từ 29/03/2024 đến 10/04/2024

Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ Ngoại ngữ, IC3, chứng chỉ GDQP tại Portal sinh viên, mục “Nộp chứng chỉ”.

Sinh viên nộp online

Ngày 24/4/2024

Hạn cuối Khoa đào tạo nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng Đào tạo.

Các Khoa đào tạo, phòng Đào tạo

Ngày 24/4/2024

Hạn cuối Phòng Đào tạo nhận chuyển điểm nghiên cứu khoa học của sinh viên từ phòng QLKH-HTQT

Phòng Đào tạo, Phòng QLKH-HTQT

Từ 06/5/2024 đến 09/5/2024

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp.

Khiếu nại, thắc mắc danh sách dự kiến tốt nghiệp.

www.daotao.ueh.edu.vn

Tuần đầu tháng 05/2024

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2024

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 16/5/2024

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 24/5/2024 đến 27/5/2024

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.daotao.ueh.edu.vn

Từ 27/5/2024

Sinh viên in giấy Chứng nhận tốt nghiệp điện tử tại portal sinh viên mục “Giấy xác nhận - bảng điểm điện tử”.

Portal sinh viên