Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 46 – ĐHCQ học kỳ đầu năm 2024 (Ngành Kế toán)

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 31/10/2023 đến 03/11/2023

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2024.

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp; học kỳ doanh nghiệp.

www.student.ueh.edu.vn

 

Từ 31/10/2023 đến 17/11/2023

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 22/11/2023 đến 24/11/2023

Khoa triển khai kế hoạch thực tập, học kỳ doanh nghiệp phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (2 tuần)

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 02/01/2024 đến 24/3/2024

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Từ 02/02/2024 đến 18/02/2024

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 26/3/2024

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa.

Khoa, GVHD và sinh viên

Từ 29/3/2024 đến 10/4/2024

Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ Ngoại ngữ, IC3, chứng chỉ GDQP tại Portal sinh viên, mục “Nộp chứng chỉ”

Sinh viên nộp online

Ngày 24/4/2024

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng Đào tạo

Khoa, phòng Đào tạo

Ngày 24/4/2024

Hạn cuối phòng Đào tạo nhận chuyển điểm NCKH của sinh viên từ phòng QLKH-HTQT

Phòng QLKH-HTQT, Phòng Đào tạo

Tuần đầu tháng 5/2024

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2024

www.daotao.ueh.edu.vn

Từ 06/5/2024 đến 09/5/2024

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp

Khiếu nại, thắc mắc danh sách dự kiến tốt nghiệp.

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 16/5/2024

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 24/5/2024 đến 27/5/2024

Công bố danh sách tốt nghiệp và các vấn đề có liên quan

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.daotao.ueh.edu.vn

mục: Thực tập - Tốt nghiệp

Từ 27/5/2024

Sinh viên in giấy Chứng nhận tốt nghiệp điện tử.

Portal sinh viên, mục “Giấy xác nhận - bảng điểm điện tử”.

Từ 15/7/2024 đến 19/7/2024

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

(dự kiến)

Ban tổ chức